Voor een schuldigerkenning is in het schenkingsrecht een notariële akte vereist om de schenking geldig te laten zijn bij overlijden. Om deze kosten te ontlopen wordt soms aanbevolen een schenking te doen en daarna een lening aan te gaan met de ontvanger.   Daarover dient een zakelijke rente betaald te worden. Dit alles dient vervat te zijn in een onderhandse... Vorige

Ad d. Afgezonderde particuliere vermogens

Vermogen overhevelen en zeggenschap behouden kan ook door oprichting van een familiestichting of een buitenlandse trust. Bij de familiestichting brengen de ouders vermogen in en geven een lening aan de kinderen om participaties in het fonds te kopen, waarvan het beheer door de ouders gevoerd wordt.

Evenals in vorige situaties kunt u de lening geleidelijk kwijtschelden. Deze fondsen worden vaak begeleid door banken die gespecialiseerd zijn in dienstverlening aan vermogende particulieren.

 

Sinds 2010 kijkt de Belastingdienst door de trust en familiestichting heen (fiscale transparantie) en belast de inbrenger met inkomstenbelasting. Bij schenking en vererving wordt schenk- en erfbelasting geheven. Vooral wanneer de juridische entiteit onder een belastingregime van tenminste 10 % valt, kunnen deze vormen van afzondering van privé-vermogen nog interessant zijn.

 

    In plaats van schenken kunt u bij grotere bedragen vaak beter lenen en kwijtschelden ter beperking van schenkbelasting. Hiervoor gelden wel voorwaarden zoals marktconforme rente. Bij een te lage rente kan weer sprake zijn van schenking.    Twee methodes van lenen aan de familie zijn/waren: 1.   Lening... Volgende
Back to home

Oplossingen