Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Verhuisregeling. De KEW is niet gekoppeld aan een specifieke eigenwoningschuld en kan dus meegenomen worden wanneer... Vorige

De eigenwoningschuld

Wat is de eigenwoningschuld?

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/u_verkoopt_een_woning/bijleenregeling/eigenwoningschuld/eigenwoningschuld

Hoe bereken ik de overwaarde?

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/u_verkoopt_een_woning/bijleenregeling/overwaarde_en_eigenwoningreserve.en. 

 

******************************************************************************

Een van de belangrijke financieringsvormen voor de aankoop van een woning is een hypothecaire lening, waarbij de aflossing meestal na dertig jaar ineens plaatsvindt uit een kapitaalverzekering. Als hypotheekvorm werd vaak gekozen voor een spaarhypotheek, een levenhypotheek of een beleggingsverzekeringshypotheek, gecombineerd met een aflossingsvrij deel.

 

Het voordeel is dat de renteaftrek de hele looptijd intact blijft en dat het rendement dat behaald wordt op de premies, die u stort voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), onbelast is. Dit geldt ook voor banksparen (SEW/BEW).

 

Na 1 januari 2013 is rente alleen aftrekbaar bij volledige aflossing tenminste annuïtair voor nieuwe leningen. In de Fiscale Verzamelwet 2014 (33950) wordt uitleg gegeven over het voortzetten van de oude schuld in geval er tijdelijk geen eigenwoningschuld is. Zie op eerstekamer.nl onder wetsvoorstel/33950_fiscale_verzamelwet_2014 en de Memorie van toelichting.

 

Door de introductie van bankvarianten, bijvoorbeeld de bankspaarhypotheek, met dezelfde fiscale voordelen, nam het belang van de KEW af. De spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) werden steeds vaker gekozen. Zie onder Banksparen.     Volgende
Back to home

Oplossingen