Garantie Instituut Woningbouw (GIW). GIW had als doel kwaliteitsverbetering van nieuwbouwkoopwoningen en verbetering van het vertrouwen tussen kopers en bouwondernemingen. Dat werd vorm gegeven in een garantieregeling en een geschillenregeling. De garantieregeling... Vorige

Stimuleringsacties

2014: De regeling wordt verlengd tot 1 juli 2015. Zie op rijksoverheid.nl onder btw-omzetbelasting/vraag-en-antwoord/kan-ik-nog-gebruik-maken-van-de-btw-verlaging-bij-renovatie-herstel-en-tuinonderhoud-woningen.html.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010

  • verlaging BTW-tarief van 19% naar 6%. Met het doel om bouwactiviteiten te bevorderen, is vanaf 1 oktober 2010 een verlaging van de BTW goedgekeurd voor de arbeidscomponent bij renovatie en herstelwerkzaamheden in en aan de woning. De woning moet minimaal twee jaar oud zijn. Let op: vereist is dat de activiteit voor 1 juli 2011 afgerond is;
  • voortzetting NHG-garantie voor huizen van maximaal € 350.000;
  • voortzetting aftrekbaarheid van hypotheekrente bij eigendom van twee huizen (aangekochte woning en woning in de verkoop);
  • voortzetting hypotheekrenteaftrek van woning in de verkoop na verhuurperiode;
  • verlaging overdrachtsbelasting bij aan- en verkoop van een woning binnen 1 jaar (in plaats van 6 maanden). Er wordt alleen overdrachtbelasting gerekend over de winst.

2012

Het 6% Btw tarief op arbeidsloon geldt tijdelijk voor verbouwingen in woningen ouder dan 2 jaar. Zie op rijksoverheid.nl onder onderwerpen/btw-en-accijns en Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten. De regeling geldt van 1-3-2013 tot 1-3-2014.

 

2013

In het Belastingplan 2014 is de verlaging van de btw verlengd tot 1 januari 2015.

Leennormen voor consumptief krediet zijn bepaald in Gedragscodes: vfn.nl/normen-en-gedragscodes/gedragscodes/ en nvb.nl onder Gedragscode. Als de financiering ook... Volgende
Back to home

Oplossingen