Heffingskortingen gelden per jaar en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De kortingen veranderen regelmatig, worden afgeschaft/ samengevoegd. Soms moet u er specifiek om vragen. Zie voor nieuwe tarieven op rijksoverheid.nl onder belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.... Vorige

Algemene heffingskorting

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging in de belastingheffing 2015, tarieven 2015

Als u binnenlands belastingplichtige bent geldt de algemene heffingskorting. De heffingskorting is vanaf 2014 inkomensafhankelijk:

 

  2013

  €2.001

  2014

  €2.103

  2015

  €2.203

  Iedereen vanaf 65 jaar

 

  2013

  € 1.034

  2014

  € 1.065

  2015

  € 1.123

 

De algemene heffingskorting is niet overdraagbaar. Als belastingplichtige geen of weinig inkomen (salaris, uitkering, pensioen) geniet, wordt de korting onder voorwaarden uitbetaald, met die restrictie dat de partner voldoende inkomsten heeft en belasting betaalt. Deze vergoeding aan de partner zonder of met weinig inkomen wordt in 15 jaar afgebouwd met 6.67% en bedraagt in 2013 nog maar 66,67% van de volledige korting. Dit geldt weer niet voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1963.

 

Let op: de regeling wordt in 15 jaar vanaf 2009 afgebouwd. Er geldt een uitzondering als u geboren bent voor 1 januari 1972 of bij gezinnen met kinderen van 5 jaar of jonger.

Zie op de site van de Belastingdienst onder algemene heffingskorting. Zie ook: wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.

Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. 

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging... Volgende
Back to home

Oplossingen