Het bedrijfsopvolgingsproces tijdig regelen is een noodzaak. Als bedrijfsopvolging plaatsvindt na geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een BV is een 3-jaars termijn nodig om te voorkomen dat alsnog afgerekend dient te worden over de omzetting.   Het bedrijfsopvolgingtraject is complex en vereist bijzondere kennis... Vorige

Schenking van AB-belang

Schenking van AB-belang

 

Bij schenking is sprake van vervreemding en is AB-heffing en schenkbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is doorschuiven van de belastingclaim mogelijk. Voor de schenkbelasting geldt de bedrijfsopvolgingsregeling.

Vaak is het verstandig een traject te volgen waarbij u eerst gezamenlijk eigendom aangaat met uw opvolger.

 

Vererving van AB-belang

 

Als de DGA overlijdt vererven de aandelen. Over de stille reserves, fiscale reserves, goodwill wordt inkomstenbelasting en erfbelasting geheven. De erfgenamen kunnen afrekenen (25% AB-heffing) of de belastingclaim doorschuiven zoals voormeld, mits dit binnen twee jaar na overlijden plaatsvindt. Voor de erfbelasting geldt de bedrijfsopvolgingsregeling.

 

Bij het bepalen van de erfbelasting wordt met een latente IB-claim van 6,25% rekening gehouden.

 

Zie voor uitgebreide informatie de brochure ‘erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014’ van de Belastingdienst.

 

Bedrijfsopvolging en fiscale afrekening van een AB-belang is een complex proces dat lang van tevoren ingezet moet worden. Het raadplegen van een adviseur (notaris/ accountant) is sterk aan te bevelen.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35249_wet_homologatie_onderhands eerstekamer.nl quote Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering... Volgende
Back to home

Oplossingen