Conversie is de omzetting van het recht op ouderdomspensioen in een eigen pensioen. Doel is om niet afhankelijk te zijn van het leven van de ex-partner. Op deze wijze kan een zelfstandig recht op het pensioen voor beide partners gecreëerd worden. Dit kan alleen als de scheiding binnen twee jaar aangemeld is via een modelformulier... Vorige

Pensioen

Uitstel tot 1 jan. 2022

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/21/uitstel-beoogde-inwerkingtreding-wet-pensioenverdeling-bij-scheiding-2021

 

 

**********************************************************************

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35287_wet_pensioenverdeling_bij

eerstekamer.nl
quote
35.287 Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal wijzigingen die bij de evaluatie zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen. Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De voorgestelde regels gelden niet voor scheidingen die vóór 1 januari 2021, de beoogde datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet, zijn afgerond  

 

eerstekamer.nl/behandeling/20190916/voorstel_van_wet/document3/f=/vl20lmwq70y1.pdf

Memorie van Toelichting: eerstekamer.nl/behandeling/20190916/memorie_van_toelichting/info

 

*****************************************************************************

Meer op Pensioen ondernemer. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt ook voor pensioenen in eigen beheer. Op de balans van de BV staat een pensioenverplichting. De ex-partner kan een eigen recht op pensioen scheppen door afstorting te eisen bij een professionele verzekeraar. Dit kan alleen geweigerd worden als de DGA kan bewijzen dat er onvoldoende interne middelen zijn en dat financiering niet mogelijk is. 

 

Het recht op verevening staat in de Pensioenwet. Het nabestaandenpensioen wordt na scheiding ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd. Het nabestaandenpensioen gaat in bij overlijden van de ex-partner. De partner kan het nabestaandenpensioen met het recht... Volgende
Back to home

Oplossingen