Studenten, nieuwe regelgeving

Onduidelijkheid is tegenwoordig normaal!

Wetswijzigingen, commerciële en politieke boodschappen worden vaak onduidelijk of onvolledig gecommuniceerd. Betrokkenen missen daardoor de kern van de boodschap.

 

Dit geldt ook voor studenten!

Sociaal leenstelsel is, met als argument bevordering van snel en bewust studeren, in de kern een verhoging van de belastingheffing voor studenten en/of de ouders van studenten.

Invoering leidt tot grote financiële risico's. Invoering staat ook haaks op maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen, zoals:

  • strijd tegen overfinanciering;
  • bevordering van de brede kenniseconomie;
  • gelijke kansen op hoogwaardig onderwijs voor iedereen ongeacht inkomen of vermogen;
  • verruiming van de maatschappelijke betrokkenheid/ bestuurlijke ervaring van studenten;
  • combinatie van studie en werk;
  • bevordering van de aankoop van een woning door starters.

 

Samenvatting

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen waardoor de financieringslasten voor studenten en opleidingsinstituten aanzienlijk stijgen. Op 21 januari 2011 en op 23 maart 2012 is daartegen geprotesteerd door studenten en docenten. Ondanks dit grootschalige protest is de regelgeving in elk geval voor studenten gehandhaafd.

 Het sociaal leenstel komt eraan, Hoe raakt de nieuwe regelgeving en invoering van een sociaal leenstelsel de studenten en wat kost het? Zie voor details op www.studiefinancieringsbubbel.nl.     12-12-2013 Uitstel invoering sociaal leenstelsel naar 1-9-2015 ‘ Volgende
Back to home

Oplossingen