Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Er zijn begrippen die niet toegelicht worden. Voor nadere informatie worden links gegeven:   activa-categorie: dfbonline.nl/begrip/122/activa-categorie aftrekposten. Bijvoorbeeld: hypotheekrenteaftrek,... Vorige

Financiële cijfers - groei

Decemberraming 2017: hoogconjunctuur en expansieve begroting

Gepubliceerd: 20 december 2017

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei. Dit maakt het Centraal Planbureau vandaag bekend in zijn decemberraming.

 

Ga direct naar de cijfers. De infographic met conclusies is onderaan deze pagina ook als bijlage-bestand te downloaden.

Een opvallende rol is weggelegd voor de overheidsbestedingen. De overheid voert een procyclisch begrotingsbeleid en jaagt daarmee de economische groei verder aan. In 2017 is de groei van de overheidsbestedingen nog 0,4%; in 2018 wordt die 3,5%. Dit komt door de maatregelen in het regeerakkoord – onder andere intensiveringen bij onderwijs en defensie – en door de stijgende zorguitgaven. Ondanks de stijgende overheidsbestedingen blijft sprake van een overschot op de overheidsbegroting van 0,5%.

In 2018 stijgt de werkgelegenheid opnieuw fors met 2%. Omdat het arbeidsaanbod minder snel groeit, daalt de werkloosheid in 2018 verder naar 3,9% van de beroepsbevolking, het laagste niveau in tien jaar. Door de krappe arbeidsmarkt gaan bedrijven meer loon betalen om personeel te kunnen aantrekken of om zittend personeel te kunnen behouden. Door stijgende reële lonen neemt de koopkracht toe. Hogere koopkracht en meer banen betekenen dat huishoudens meer te besteden hebben. 

Samenvattende infographic

 

Bijlagen

Infographic conclusies Decemberraming 2017

pdf document, 355.6 KB

Download document

 

 

VIDEO Miljoenennota 2014. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013,... Volgende
Back to home

Oplossingen