Sinds 2010 is het voordeel van de direct opeisbare renteloze of laagrentende lening van ouders aan kinderen vervallen. De renteloze lening of laagrentende lening wordt beschouwd als schenking van het vruchtgebruik van een lening. De rente wordt gesteld op 6 % en moet betaald worden. Bij een lagere rente wordt het verschil belast. Als u een lening verstrekt heeft, zult u door... Vorige

ad e. BEM clausule

 

BEM clausule staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen

Ouders of grootouders willen een spaarrekening openen voor kind of kleinkind zonder dat het kind of kleinkind het geld op kan nemen. Dat kan via schenken/nalaten onder bewind via een akte of een testament of een BEM clausule. Deze clausule kan opgenomen worden in een spaarovereenkomst en voorkomt dat een (klein)kind over het geld beschikt voor meerderjarigheid.

Let op:

  1. Als de ouder van een kind, dat een spaarrekening van de grootouders heeft met een BEM clausule, een beroep doet op de bijstand kan de gemeente eisen stellen. De gemeente kan de bijstandsaanvrager verplichten om via de kantonrechter een machtiging aan te vragen over de spaarrekening. Als de machtiging toegekend wordt, geldt de spaarrekening als vermogen en beperkt de bijstandstoelage.
  2. De spaarekening van de minderjarige valt ongeacht de clausule onder Box 3 van de ouders.
  3. De spaarrekening met BEM clausule valt niet onder de vermogenstoetsen van huur- en zorgtoeslag.
  4. Bij schenken onder bewind kan de bewindvoerder over het geld beschikken en hoeft het bewind niet op 18 jaar te eindigen.
  5. De BEM clausule wordt pas toegevoegd na overlegging van een beschikking van de kantonrechter omdat het wettelijk recht van de wettelijk vertegenwoordiger om over de rekening te beschikken opzij gezet wordt.
Aftrekbaarheid schenkingen/giften. belastingdienst.nl/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften Overzicht ANBI's: belastingdienst.nl/anbi_vereniging_sbbi/ Overzicht... Volgende
Back to home

Oplossingen