Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Voor meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid zie onder WW.   Motieven voor aanpassing arbeidsbescherming de arbeidsmarkt is op slot; onvoldoende bescherming van flexwerkers; ontslagrecht complex, traag, duur en oneerlijk; werkgevers kunnen geen geschoold personeel krijgen; werklozen willen niet altijd... Vorige

Cijfers werkgelegenheid

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

16 november 2017

opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?dl=43D2

 

 

18 mei 2017. 

Quote: Werkloosheid daalt opnieuw

18-5-2017 06:30
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind april 401 duizend WW-uitkeringen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/20/werkloosheid-daalt-opnieuw

 

15 december 2016

cbs.nl. Quote: 'Iets minder dan een half miljoen werklozen

Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499 duizend. Daarmee was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling van de werkloosheid was in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand iets minder sterk dan in de zomer, meldt CBS. UWV telde eind november 410 duizend WW-uitkeringen.

Het aantal werkenden nam verder toe, maar ook minder sterk. Vooral de toename van het aantal werkende 45-plussers vlakt af. De sterke daling van het aantal werkloze ouderen in de afgelopen maanden zette daarmee niet door.

 

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In november had 66,1 procent van hen betaald werk. Dat zijn bijna 8,5 miljoen mensen, ongeveer 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 11 duizend per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er ruim 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 499 duizend werkloos en ruim 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

 

Werkloosheid daalt minder hard

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden minder hard gedaald. Dat komt doordat er vergeleken met de voorafgaande maanden meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan dat er de arbeidsmarkt verlaten. Daarbij komen ze ook wat minder snel aan het werk dan de voorafgaande maanden.

Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam over de afgelopen drie maanden licht toe.

 

Stromen tussen arbeidsposities

Bronnen

Relevante links

*****************************************************************

18 augustus. CBS cijfers

Quote

Werkloosheid daalt naar 6 procent

18-8-2016 / 07:30
Nederland had in juli 541 duizend werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. In april van dit jaar waren er nog 572 duizend werklozen, 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst. Sinds april zijn er 40 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. Dit meldt CBS. UWV telde eind juli 432 duizend WW-uitkeringen.

 

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte de eerste zeven maanden van dit jaar 300 duizend nieuwe WW-uitkeringen, dat is 50 duizend minder (-14 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers was de daling lager (-8 procent). Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Vooral vanuit de bouwnijverheid, de sector zorg en welzijn, de grafische industrie en de uitzendbedrijven kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

 

UWV: verdere daling WW-uitkeringen, maar toename vanuit onderwijs

Voor de vierde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV telde eind juli 432 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna 7 duizend  (-1,6 procent) minder dan in juni. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst. Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw. Vanuit het onderwijs liep het aantal WW-uitkeringen in juli op door het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar.

 

Percentage werkloze 45-plussers daalt sterkst

Het aantal werklozen daalde van 572 duizend in april naar 541 duizend in juli. Het werkloosheidspercentage nam in die periode af van 6,4 naar 6,0. De afname vond plaats onder werklozen van alle leeftijdsgroepen, maar was het sterkst onder 45-plussers. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van4,8 naar 4,7 procent en onder 45-plussers van 6,1 naar 5,6 procent. De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014.

 

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juli65,9 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met 95 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.
De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 541 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

 

Werkloosheid daalt minder snel

Het aantal werklozen dat betaald werk vindt is groter dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. Toch vlakte het afgelopen half jaar de daling van de werkloosheid wat af doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk maar niet meteen een baan hebben gevonden.

 

Stromen arbeidsmarktposities

 

Bronnen

********************************************************************

Werkloosheid daalt naar 550 duizend

Selectieve quote van cbs.nl

21-7-2016

De werkloosheid is verder gedaald, meldt CBS. In juni waren er 550 duizend mensen werkloos, ofwel 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren er nog 588 duizend werklozen. Verder zijn er sinds december 2015 ruim 80 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. UWV telde eind juni 438 duizend WW-uitkeringen.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid. 

Meer mensen op arbeidsmarkt remt afname werkloosheid

De stijging van het aantal mensen met werk was in het eerste half jaar groter dan de afname van het aantal werklozen. Dat komt door mensen die (op)nieuw de arbeidsmarkt opkomen en niet meteen een baan vinden. Hierdoor daalt de werkloosheid wat minder hard. Er zijn wel meer werklozen die betaald werk vinden dan mensen met werk die werkloos worden.

Unquote

****************************************************************************** 

Meer op: arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.

16 juni Werkloosheid daalt verder!

Quote

16-6-2016 / 07:30: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/werkloosheid-daalt-verder 
In mei waren er 560 duizend mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend werklozen minder. UWV telde eind mei 448 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 219 duizend nieuwe WW-uitkeringen, bijna 30 duizend minder (-12 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar af. Een sterke daling van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sectoren zorg en welzijn (-23 procent), grafische industrie (-22 procent) en openbaar bestuur (-21 procent).

 

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie. 

Minder 25-plussers werkloos

In mei kwam het aantal werklozen uit op 560 duizend. Drie maanden eerder waren dit er nog 581 duizend. De daling is toe te schrijven aan 25-plussers.

Onder 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al twee jaar vrijwel continu. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep bedroeg in mei 169 duizend. De daling onder 45-plussers begon eind vorig jaar. In mei waren er 233 duizend werkloze 45-plussers. Het aantal werkloze jongeren ten slotte is de laatste maanden vrijwel gelijk gebleven en kwam in mei uit op 158 duizend.

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen. Toen was7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vervolgens is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen. In mei 2016 was 6,3 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Meer mensen aan de slag

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld17 duizend per maand toegenomen. Enerzijds zijn er meer werklozen die een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Bijna 8,4 miljoen werkenden

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei65,7 procent betaald werk, bijna 8,4 miljoen mensen. Het gaat om 4,5 miljoen mannen en bijna 3,9 miljoen vrouwen. De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 560 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met2,2 miljoen in de meerderheid.

19 mei 2016: CBS: werkloosheid daalt licht: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/werkloosheid-daalt-licht

 

CBS cijfers. 21 april. Quote, excl. grafieken

Werkloosheid daalt

21-4-2016 / 07:30
In maart waren 574 duizend mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand. UWV telde eind maart 470 duizend WW-uitkeringen.
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd): 256 duizend

UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in het eerste kwartaal van dit jaar 151 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 15 duizend minder (-9 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf waar het aantal uitkeringen bijna verdubbelde. Een sterke afname van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sector zorg en welzijn (-27 procent).

Minder 25-plussers werkloos

De werkloosheid bedroeg in maart 6,4 procent. In december vorig jaar was nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling in de laatste drie maanden is toe te schrijven aan 25-plussers. Bij 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al twee jaar vrijwel continu. In maart was 4,9 procent werkloos. De daling onder 45-plussers is eind vorig jaar ingezet. Van hen was 6,1 procent werkloos. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden daarentegen wat opgelopen en kwam afgelopen maand uit op 11,4 procent.

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen. Toen was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vanaf maart 2014 is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen.

Ook meer mensen aan het werk

Het aantal mensen met betaald werk is de eerste drie maanden van 2016 met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. Enerzijds zijn er meer werklozen die een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Ruim 8,3 miljoen werkenden

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er in maart 65,5 procent betaald werk, ruim 8,3 miljoen mensen. Het gaat om bijna 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen.

De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 574 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

UWV: opnieuw forse toename WW-uitkeringen vanuit grootwinkelbedrijf

UWV telde eind maart 470 duizend lopende WW-uitkeringen, duizend meer dan in februari. Net als vorige maand nam vooral het aantal WW-uitkeringen vanuit het grootwinkelbedrijf sterk toe. Het aantal uitkeringen uit deze sector steeg met ruim 12 procent en is nu 60 procent hoger dan een jaar geleden. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar. Een daling was er onder meer vanuit de sectoren onderwijs en landbouw.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

18 februari. Werkloosheid verder gedaald: archief/2016/werkloosheid-verder-gedaald.htm 

17 december. Aantal werkenden licht afgenomen archief/2015/aantal-werkenden-licht-afgenomen.htm

19 november. Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigs. archief/2015/meer-mensen-langdurig-werkloos-of-ontmoedigd.htm 

 

5 november. CBS: Quote: Duitsland doet het beter op de arbeidsmarkt dan westerburen

In vergelijking met Nederland en België heeft de arbeidsmarkt in Duitsland het in de afgelopen tien jaar veel beter gedaan. Als enige van deze drie landen zag Duitsland de werkloosheid sinds 2005 vrijwel voortdurend afnemen. In Duitsland was de werkloosheid in september 2015 4,5 procent, in Nederland 6,8 procent en in België 8,7 procent. Dit meldt CBS.

De werkloosheid heeft zich in Nederland, Duitsland en België vanaf 2005 heel verschillend ontwikkeld. Nederland begon met de laagste werkloosheidscijfers, maar zag sinds het begin van de crisis de werkloosheid stijgen. In België is er na tien jaar, met een aantal schommelingen, vrijwel evenveel werkloosheid. Duitsland had in 2005 op dit gebied de slechtste papieren, maar inmiddels de beste. Duitsland: vrijwel constante daling

Met 11,2 procent was het werkloosheidscijfer in Duitsland in 2005 verreweg het hoogst, Nederland had met 4,3 procent het laagste aandeel werklozen. Vanaf dat moment is in Duitsland een vrijwel constante daling ingezet, met een kleine onderbreking in 2008, het eerste crisisjaar.

Voor Nederland en België betekende 2008 een keerpunt van dalende werkloosheidscijfers naar stijgende. In Nederland zette pas begin dit jaar de daling in. In België schommelde de werkloosheid steeds rond de 8 procent. In september 2015 was de werkloosheid nauwelijks gestegen, vergeleken met 2005. Maar in dat jaar was België nog middenmoter, in 2015 heeft het land van de drie landen het hoogste percentage.

Regionale verschillen in 2014

Wat betreft de werkloosheid in de grensregio’s liet de grens met Duitsland in 2014 een ander beeld zien dan die met België. De oostgrens van Nederland vormt de scheidslijn tussen hogere percentages aan de Nederlandse en lagere aan de Duitse kant. Uitzondering daarop was het district Düsseldorf, waar de percentages op hetzelfde niveau lagen.

Aan weerszijden van de grens met Vlaanderen lagen de werkloosheidspercentages in 2014 op een vergelijkbaar niveau. In België loopt de scheiding tussen de regio’s met hoge en lagere werkloosheid gelijk met de taalgrens. In Wallonië is aanzienlijk meer werkloosheid.
Nederlands Limburg, dat in het zuiden grenst aan Wallonië, kent daardoor de grootste grensverschillen. De provincie heeft regio’s als buren die ongeveer hetzelfde werkloosheidsniveau hebben, maar ook regio’s met lagere en flink hogere percentages. 

Duitsland kende in 2014 regionaal aanzienlijke verschillen. Het zuiden had het laagste werkloosheidspercentage, het oosten – de voormalige DDR – het hoogste. Berlijn was een uitschieter, met een werkloosheidspercentage van bijna 10 procent. In het westen, tegen de grens met Nederland, en het zuiden van de Bondsrepubliek, lagen de percentages vrijwel overal lager dan in Nederland.
Nederland kent veel minder regionale verschillen dan de buurlanden. De werkloosheid is er gelijkmatiger over het land verdeeld.

Werkloosheidspercentage 2014

Nederland laagste langdurige werkloosheid

Als het gaat om langdurig werklozen, blijft het percentage in Nederland (39 procent in 2014) onder dat van de beide buurlanden. In België zit gemiddeld de helft van het aantal werklozen langer dan een jaar zonder werk. De arbeidsmarkt in België verschilt ook met die in Nederland en Duitsland door de lage bruto-arbeidsparticipatie. Dat wil zeggen dat minder mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, omdat ze niet kunnen of willen werken. In Duitsland was in 2014 het aandeel langdurig werklozen 44 procent. In sommige Belgische en Duitse regio’s kwam de langdurige werkloosheid boven de 60 procent.

15 oktober 2015 CBS: daling-werkloosheid-stokt 

17 september 2015 CBS: Werkloosheid daalt het snelst onder 25- tot 45-jarigen

17 juli 2015: cbs.nl: Langdurige werkloosheid stijgt

April 2015: cbs.nl onder lichte toename werkenden, minder werklozen.

Quote

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag. In diezelfde periode nam de beroepsbevolking met gemiddeld 5 duizend per maand af. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld 7 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder. Dat meldt CBS vandaag op basis van gegevens over de periode februari-april.

De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Minder mensen treden toe tot de arbeidsmarkt dan eind vorig jaar het geval was. Er zijn nu minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten. Sinds de tweede helft van 2014 nam de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend in omvang toe doordat meer mensen beschikbaar kwamen en werk vonden of op zoek gingen naar werk, zoals CBS 13 mei bekendmaakte in de publicatie over de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal.

Tevens is het aantal WW-uitkeringen gedaald. Vorige maand stond de teller op 427 duizend, 16 duizend minder dan in maart, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Twee derde van de bevolking heeft betaald werk

Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hadden er in april 8,3 miljoen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de bevolking.

Afgelopen maand waren in totaal 625 duizend mensen werkloos: zij waren beschikbaar voor en op zoek naar een baan, maar konden er geen vinden. De overige 3,8 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar hadden geen baan en waren daar ook niet naar op zoek. Dit is de zogeheten niet-beroepsbevolking.

Meer jongeren en 45-plussers met een baan

Zowel het aantal werkende jongeren als 45-plussers is gestegen. Vooral meer vrouwen hadden een baan. In de periode februari-april groeide het aantal 15-25-jarigen met een baan gemiddeld met 7 duizend per maand. 61,4 procent van de jongeren had in april werk, tegen 60,4 procent drie maanden geleden. De netto arbeidsparticipatie onder 15-25-jarigen was een jaar geleden nog 58,2 procent. Deze stijging betrof zowel kleine banen als banen van 12 uur of meer per week.

Vergrijzing

De afgelopen drie maanden steeg het aantal 45-plussers met werk met 4 duizend per maand. Vergrijzing speelt hierin een belangrijke rol. Waar het aantal mensen tussen 45 en 75 jaar al jaren toeneemt, slinkt de groep 25-45-jarigen. Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep. Het aandeel 45-plussers met werk is in de afgelopen maanden vrijwel niet veranderd (55,3 procent).

Daling werkloosheid vooral bij jongeren

De aantrekkende economie en herstel van de arbeidsmarkt is vooral zichtbaar bij jongeren. In de afgelopen 12 maanden is voor 15-25-jarigen het werkloosheidspercentage het sterkst gedaald, van 13,2 naar 10,9 procent. Onder 25-45-jarigen daalde het percentage werklozen van de beroepsbevolking minder hard.
Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers is nauwelijks veranderd. Bovendien zijn relatief veel van de werkloze 45-plussers langdurigwerkloos.

Zie ook statline.nl onder Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

****************************************************************

21 mei: cbs over werkloosheid in april

Positieve boodschap: minder werklozen. Realiteit: arbeidsmarkt blijft slecht

13 mei: CBS: trage groei arbeidsmarkt

Januari 2015cbs.nl onder "aantal werklozen stijgt licht in januari". Zie statline.cbs.nl onder arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en werkloosheidscijfers

Let op: vanaf januari zijn de werkloosheidsdefinities gewijzigd en wordt uitgegaan van de werkloosheidscijfers volgens de ILO norm. Dat betekent dat voor de werkzame beroepsbevolking iedereen meetelt die minstens 1 uur per week werkt (was min. 12 uur) en dat voor de beroepsbevolking iedereen meetelt van 15 t/m 74 jaar (was t/m 64 jaar). Dat heeft tot gevolg dat de werkloosheid veel lager uitvalt tot 7,2%.

December 2014: cbs.nl onder aantal werklozen in december toegenomen

Oktober 2014. Zie op cbs.nl onder CBS: Werkloosheidsstatistiek wordt beter en goedkoper

CBS cijfers werkloosheid september 2014

cpb.nl onder vooruitzichten 2015

13 februari 2014: zie cbs.nl onder werkgelegenheid trekt aan.

Totaalbeeld arbeidsmarkt: zie op werkloosheid in december gestegen tot 642/m personen en 8.1% van de beroepsbevolking. Gemiddelde stijging van 5/m personen per maand. Zie onder werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand.

Zie cbs.nl: Langdurige werkloosheid neemt toe en treft vooral 45+

zie cbs.nl onder werkloosheid in oktober bijna onveranderd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CBS cijfers over de arbeidsmarkt. Zie op cbs.nl onder Arbeidsmarkt in vogelvlucht en Voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt.

Gesteld wordt dat Nederland een bescheiden werkloosheid kent van rond 8,8%. Februari 2014 waren er officieel 691.000 mensen op cbs.nl onder werkloosheid verder toegenomen.

De jeugdwerkloosheid is nauwelijks toegenomen.

Jeugdwerkloosheid in % beroepsbevolking

leeftijd

15 tot 25 jaar

 

 

 

25 tot 35 jaar

 

 

 

Jaar

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Onderwijsniveau

 

 

 

2de kw.

 

 

 

2de kw.

Laag

13,7

17

21,1

22,5

9,8

11,4

15,4

15,9

Middelbaar

7,8

10,3

13,7

13,5

5,5

6,4

8,8

8,8

Hoog

7,2

9,9

11,4

9,1

3,9

4,8

5,3

4,9

Onbekend

 

 

18,2

 

10,9

8,8

12,5

 

Zie op cbs.nl onder beroepsbevolking.

 

Let op: alles is een kwestie van definitie. CBS rekent een werkloosheidspercentage uit met uitsluiting van grote groepen Nederlanders die graag willen werken. Onderbezetting van zelfstandigen, afgehaakte ontslagen ouderen, ontmoedigden, doorstuderende jongeren, vrouwen die thuis blijven, zijn groepen met arbeidscapaciteit die niet meetellen en werkwilligen vanaf 65 jaar. Zie op Wikipedia onder verborgen werkloosheid. De definitieverschillen van werkloosheid hebben geleid tot analyses van het CBS. Zie het verschil in berekening tussen CBS en ILO.

Kortom: het potentieel aan werkende Nederlanders is veel groter dan 8,8%.

 

AANBOD: werklozen

Bij UWV ingeschreven en geregistreerde werklozen (aantal in 000)

 

2011 4de kw

2012 4de kw.

2013 4de kw.

2014 1ste kw.

ingeschreven UWV

 515

580

802

 824

geregistreerd als werkloos

 221

259

369

 391

Zie werk.nl onder Nieuwsflits Arbeidsmarkt.

En op statline.cbs.nl onder ingeschrevenen bij UWV en geregistreerd werkloos

 

Werkloosheid CBS-definitie

Vereisten zijn:

1. korte termijn beschikbaar, d.w.z. binnen 2 weken beschikbaar

2. actief zoekend, d.w.z. actie genomen hebben voor het verkrijgen van een baan in voorgaande 4 weken

3. zoeken naar werk voor 12 uur of meer per week

In 000

2011

2012

2013

2014

LEEFTIJD

 

 

 

 1ste kw

25 tot 35 jaar

127

147

181

 184

35 tot 45

131

156

188

 188

45 tot 55

147

160

205

 215

55 tot 65

103

122

157

 166

Kijk op www.cbs.nl onder beroepsbevolking, binding arbeidsmarkt

Kijk op de site statline.cbs.nl onder werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand.

 

 

Als werkloze uitgesloten personen (in 000)

 

2011

2012

2013

2014

niet binnen 2 weken beschikbaar

173

182

218

 261

niet actief (binnen 4 weken) solliciterend

225

239

284

 284

Kijk op www.cbs.nl onder ontmoedigden en niet beschikbaar

 

Aantal zzp en arbeidsuren

uur werk

aantal zzp

2011

2012

2013

2014

12-20

aantal zzp in 000

47

48

50

 54

 

aantal arbeidsuren zzp

14,7

14,8

14,8

 14,7

20-35

aantal zzp in 000

188

197

219

 226

 

aantal arbeidsuren zzp

26,5

26,4

26,5

 26,5

>35

aantal  zzp in 000

493

507

515

 527

 

aantal arbeidsuren zzp

48,7

48,1

47,7

 47,8

Kijk op www.cbs.nl onder zelfstandigen zonder personeel/persoonskenmerken

 

 

In 2013 waren er 70 duizend personen die de kans op succes zo klein vonden dat ze niet naar werk hebben gezocht. Dit zijn er bijna twee keer zoveel als in 2008. Vooral 55- tot 65-jarigen waren pessimistisch over het vinden van een baan.

Let op: Helft van de werkwilligen telt als werkloze in 2013

Zie op cbs.nl onder meer mensen verwachten geen werk te vinden

  • bijna 1,2 miljoen personen willen werk voor twaalf uur of meer per week
  • 656.000 op korte termijn beschikbaar (=binnen 2 weken) en actief zoekend naar werk (=afgelopen 4 weken actief gezocht)
  • 218.000 niet binnen 2 weken beschikbaar
  • 214.000 afgelopen 4 weken niet actief gezocht
  • 70.000 afgelopen 6 maanden niet actief gezocht (=ONTMOEDIGDEN). 6% van de werkwilligen en voor 55 toto 65 jaar 12,3% van de werkwilligen. Zij hebben niet naar werk gezocht omdat ze daar weinig resultaat van verwachten (bron CBS).

Aantal personen dat werk wil voor twaalf uur of meer per week, 2013

Aantal personen dat werk wil voor twaalf uur of meer per week, 2013

Sinds 2008 twee keer zoveel mensen die weinig resultaat verwachten. De ontwikkeling van het aantal werkwilligen dat niet naar werk zocht omdat ze weinig resultaat verwachten, volgt qua richting de ontwikkeling van de werkloosheid.

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.   https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/line?dl=43D2&ts=1596264563268   cbs.nk 1 aug 2020 quote Aantal werklozen in juni gestegen tot 404 duizend Volgende
Back to home

Oplossingen