Hoger onderwijs-studiefinanciering Iedere student die een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, kan onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen. Let... Vorige

Studiefinanciering

Het beleid wordt doorgevoerd in 2014, 2015 en 2016. rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neem niet met minder genoegen dan het originele document

 

Sommige groepen vallen door de gaten in het wegdek van de brug naar beneden.

 

De (ouders van) studenten

De (ouders) van studenten moeten bijna € 5 miljard in 4 jaar inleveren. Het gevolg is een onevenredige lastenverzwaring en een loodzware schuldenvergroting voor de student.

 

Regeerakkoord p. 18

‘Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair onderwijs voor de

basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase. Dit geldt voor nieuwe studenten met

ingang van september 2014. De aanvullende beurs blijft buiten het sociale leenstelsel,

om de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen. De opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek.

 

De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt een kortingkaart in 2015, die ook

beschikbaar komt voor scholieren in het MBO. Vervoerskosten vallen (tot een zeker

maximum) onder het sociaal leenstelsel.’

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarsnota

Het sociaal leenstelsel voor de master (afschaffing basisbeurs) met de verlenging van de aflossingstermijn naar 20 jaar wordt volgens de Voorjaarsnota niet doorgevoerd. De discussie wordt weer opgevat na de verkiezing. Komt van uitstel ook afstel is de vraag aan politieke partijen. De inkorting van de OV-jaarkaart voor langstudeerders gaat wel door.

Neem niet met minder genoegen dan met het brondocument: zie Voorjaarsnota 2012.

"Ten aanzien van het studiefinancieringsstelsel is besloten om invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en verlenging van de aflossingstermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar nu niet door te voeren, maar daarover te besluiten na de komende verkiezingen. Wel wordt conform het huidige wetsvoorstel het recht op de reisvoorziening ingekort."

 

Onduidelijkheid is tegenwoordig normaal!

Wetswijzigingen, commerciële en politieke boodschappen worden vaak onduidelijk of onvolledig gecommuniceerd. Betrokkenen missen daardoor de kern van de boodschap.

 

Dit geldt ook voor studenten!

Wet verhoging collegegeld langstudeerders is, met als argument bevordering van snel studeren, in de kern een verhoging van de belastingheffing voor studenten en/of ouders van studenten. De invoering is gestuit maar de wens om studenten te belasten blijft. Mogelijk via het sociaal leenstelsel. Invoering daarvan leidt tot grote financiële risico's en een kostenverhoging van de studie met € 15.000. Invoering staat ook haaks op maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen, zoals:

  • strijd tegen overfinanciering;
  • bevordering van de brede kenniseconomie;
  • gelijke kansen op hoogwaardig onderwijs voor iedereen ongeacht inkomen of vermogen;
  • verruiming van de maatschappelijke betrokkenheid/ bestuurlijke ervaring van studenten;
  • bevordering van de aankoop van een woning door starters.

Samenvatting

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen waardoor de financieringslasten voor studenten en opleidingsinstituten aanzienlijk stijgen. Op 21 januari 2011 en op 23 maart 2012 is daartegen geprotesteerd door studenten en docenten. Ondanks dit grootschalige protest zijn de financiële lasten van studeren, ondanks korte termijn successen als intrekking van de langstudeerdersboete, steeds zwaarder.

 

Wat zijn de risico's en regelgeving?

Risico's

  1. Door overfinanciering van de student ontstaat een studiefinancieringsbubbel. De studiefinancieringsbubbel is de schuld van studenten bestaande uit lening en prestatiebeurs, die niet terugbetaald hoeft te worden als de studie op tijd afgemaakt wordt.
  2. Door de extra lasten lopen studenten grotere financiële risico's. Zij zullen minder in staat zijn om een huis te kopen of andere bestedingen te doen.
  3. Bij toekomstige rentestijgingen zal de studieschuld stijgen.
  4. Als de uitstaande leningen te groot worden en de aflossingen aan DUO achterblijven, zal compensatie gevonden moeten worden door extra heffingen in te voeren bij de studenten. Als dat niet lukt, zullen de middelen mogelijk terzijnertijd via de algemene middelen bij de belastingbetaler gehaald worden. 
  5. Faciliteiten voor studenten zullen verder afgebouwd worden om tekorten te compenseren. Dat blijkt al bij de niet doorgevoerde plannen voor het schrappen van de basisbeurs voor de masterfase en de langstudeerdersboete.

 

Regelgeving

Kijk op studiefinanciering voor informatie over het huidige systeem en mogelijkheden! Kijk voor de regelgeving op de site van DUO en Rijksoverheid.

 

 

12-12-2013  Plan van de regering: invoering van sociaal leenstelsel per 1 -9-2015.  28 januari 2012 Visie GroenLinks GroenLinks is voorstander van een sociaal leenstelsel, maar niet onder de voorwaarden van dit kabinet. In het huidige stelsel komt de basisbeurs terecht bij mensen die anders ook gaan studeren en deze bijdrage... Volgende
Back to home

Oplossingen