Zie op de site van de Belastingdienst onder Huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Bereken uw huurtoeslag.   Als u geen eigen woning heeft... Vorige

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurverhogingen tot 5% (2,5% basis en 2,5% inkomensafhankelijk) zijn wettelijk toegestaan. De huren worden sosm ten onrechte verhoogd. U kunt bezwaar maken. Zie op rijksoverheid.nl onder: kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging. 

Check uw huurverhoging op huurverhogingscheck.nl en huurverhogingscheck.nl/2015b/ 

***********************************************************************

Nieuws op rijksoverheid.nl

Huurverhoging per 1 juli 2015

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat zij voor midden- en hogere inkomens bovenop de basishuurverhoging de wettelijke opslag van respectievelijk een 0,5% en 2,5% mogen toepassen. De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%.

De basishuurverhoging is gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (1% in 2014) plus een opslag van 1,5%. De huurverhogingen vallen door de gedaalde inflatie wat lager uit dan vorig jaar. Toen gold nog een basishuurverhoging van 4%.

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet de doorstroming in de gereguleerde huursector bevorderen. De laagste inkomens worden via de huurtoeslag vrijwel volledig gecompenseerd voor de huurverhoging.

Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, moeten bij een voorstel tot huurverhoging een inkomensindicatie van de Belastingdienst voegen. De indicatie vermeldt geen inkomenscijfers maar geeft alleen aan in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen valt.

De maximale toegestane huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015:

  • 2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan 34.229 euro
  • 3% voor huishoudens met een inkomen boven 34.229 euro maar onder of gelijk aan 43.786 euro
  • 5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro

Verhuurders die geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen alleen de basishuurverhoging van maximaal 2,5% toepassen.

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is maximaal 2,5% huurverhoging toegestaan.

Alle percentages en normbedragen staan in de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Is mijn huurverhoging te hoog? Dat kunt u narekenen via rijksoverheid.nl onder Puntensysteem huurwoning.

********************************************************************

Per 1 juli kan de huur verhoogd worden met 4 tot 6,5%. Kijk op rijksoverheid.nl onder Extra huurverhoging hogere inkomens en middeninkomens: informatie voor huurders en huurverhoging. De uitgavenstijging is voor velen heel groot. Controleer de verhoging en overweeg bezwaar te maken. Zie op huurcommissie.nl onder huurverhoging en check de verhoging op www.huurverhogingscheck.nl.

Meer op eerstekamer.nl onder Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (3330) en Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens).

En de discussie in de tweedekamer over de uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging AO d.d. 13 februari.

Koopsubsidie (in 2007 Eigenwoningbijdrage). Wet bevordering eigenwoningbezit... Volgende
Back to home

Oplossingen