REALISEER je wens, door kostenbesparing en batenverhoging.De studiekosten stijgen snel en de studenten worden belast met schulden voor de toekomst. Tijd om scherp op de kosten te letten. Op de sites van de Belastingdienst en van diverse diensten staan de regelingen en een prima checklist!! Kijk... Vorige

20 kernvragen voor (ouders van) studenten

Voor (ouders van) studenten:

20 kernvragen voor meer inzicht in het afschaffen van de basisbeurs. De gevolgen en oplossingen. Optimaliseer je financiële situatie!

Meer weten? Mail naar info@definancielesite.nl

 

Algemeen

1. Hoe gaat afschaffen van de basisbeurs of het sociaal leenstelsel of het studievoorschot jou treffen?

2. Weet je waar je inzicht krijgt in financiële zaken en waar informatie staat over gunstige financiële regelingen?

3. Hoe groot is de huidige totale vordering van de overheid op de studenten? Hoeveel leent de gemiddelde student? Meer op: Cijfers studiefinanciering.

 

Studiekeuze

4. Weet je wat de arbeidskansen van een studie zijn, hoe groot de mogelijkheid is op een vast baan en wat je verdient? Kijk op: http://www.studiekeuze123.nl of meer in detail:

Arbeidsmarktperspectief

Welke opleiding geeft de grootste kans op werk?

Welke opleiding geeft de beste kans op werk op je eigen niveau?

Welke opleiding geeft de grootste kans op vast werk?

Met welke opleiding verdien ik het meest om zo snel mogelijk mijn studieschuld af te lossen?

 

 

Studiekosten

5. Hoe hoog denk je dat de kosten van studeren zijn?

6. Wat zijn de kosten van instellingscollegegeld?

 • Weten wat de kosten kunnen zijn van een 2de studie is belangrijk. Door verstandig te kiezen geef je minder uit. Meer informatie: Instellingscollegegeld.

 

Studieschuld

7. Wat is jouw huidige studie schuld? Waar kun je dat zien? Hoe vaak check je het?

 • De bestaande schuld staat op duo.nl via inloggen onder mijn gegevens/ studieschuld.
 • De studieschuld stijgt snel en informatie moet je zelf ophalen. Als je de studieschuld kent kun je ook begroten. Meer informatie op Stappenplan en op: Stappenplan studieschuld. Voor het uitrekenen van je studieschuld en de aflossing per maand kijk op nibud.nl onder: Studieleenwijzer.

8. Wat is het rentepercentage van de studiefinanciering?

 • De rente was vroeger hoger tot 8% en is in 2014 extreem laag op 0,85%. Maar weer stijgend. De rente wordt na studie beëindiging elke 5 jaar vastgesteld. Dus houd rekening met hogere rentestanden. Meer informatie op: Rentepercentages studieschuld.

9. Hoe voorkom je dat je voor het einde van de maand geen geld meer hebt? Hoe verlaag je jouw uitgaven? Kijk voor meer informatie: Minderuitgaven.nl.

10. Wat zijn de risico’s van een studieschuld? Meer op Student en woningfinanciering en studievoorschot.

11.  Hoe bouw je de studieschuld af? Zie op duo.nl onder: Hoe wordt een maandbedrag van mijn schuld afgeboekt?

12.  Weet je wat je moet doen als je de studieschuld niet af kunt lossen?

 

Fiscale voordelen en toeslagen

13.  Denk jij dat je recht hebt op zorgtoeslag en vanaf welke leeftijd?

14.  Kom je in aanmerking voor toeslagen voor een woning, kind of een kind?

 • Toeslagen zijn bijdragen in de kosten als je bijvoorbeeld een huis hebt of zorgverzekering. Belangrijk om het inkomen te verhogen. Meer informatie op belastingdienst.nl onder: Hoe werken toeslagen? en Toeslagen.

15.  Studiekostenaftrek?

 

Werk naast de studie

16.  Krijg je korting op de inkomstenbelasting (heffingskorting) als je in loondienst werk?

 • Heffingskortingen zijn aftrekposten van de belastingheffing, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Belangrijk voor het verlagen van de belasting. Meer informatie op belastingdienst.nl onder: heffingskortingen.

17.  Vraag je belasting terug bij een bijbaan?

 • Als je een bijbaan hebt, wordt vaak onterecht belasting ingehouden. Belangrijk om terug te vragen. Dat kan voor 1 april tot 5 jaar terug. Meer informatie op belastingdienst.nl onder: Ik neem een bijbaan.

18.  Heb je een baan na je studie met een goed inkomen? Hoe vraag je om belasting middeling bij ongelijkmatig inkomen direct na de studie?

 • Middelen voorkomt dat je een jaar veel belasting betaalt en een ander jaar minder. Middelen verlaagt de gemiddelde belasting. Meer informatie: Middeling.

 

Studiefinanciering/lenen

19.  Hoe vraag je aanvullende studiefinanciering aan?

 • Lenen is duur tenzij het een prestatiebeurs is en je binnen 10 jaar afstudeert. Een aanvullende beurs is in dat geval een gift. Meer op duo.nl onder: Een aanvullende beurs. Of onder hoger onderwijs

20.  Je moet de studiefinanciering in 15 jaar aflossen. Bij welk inkomen kun je –als je in financiële nood verkeert- vermindering van het maandbedrag van de studiefinanciering verkrijgen?

 • De studieaflossing wordt vastgesteld op basis van draagkracht. Dat geldt vanaf het minimumloon. Maar mogelijk kun je daardoor niet gewoon leven. Dan kun je vermindering van het maandbedrag aanvragen. Zie op ib-groep.nl onder Rekenhulp verlagen maandbedrag.

Hoe voorkom/beperk je een studieschuld: niet studeren, ouders laten betalen, inwonend studeren, werken naast de studie (http://www.studentenwerk.nl/), geen nevenactiviteiten (sport-, gezelligheids-, studentenvereniging). Als je een schuld opbouwt, is financiële kennis zinvol.

 

Toekomst

Ontwikkeling en trend: stijgende risico's/ afnemende studiekansen

 • Studenten bouwen een stijgende studieschuld op. De lasten uit deze schuld zullen het moeilijker maken een eigen woning te kopen of andere bestedingen te doen. Op dit moment worden de studieschulden niet meegerekend in de BKR registratie, maar dat kan in de toekomst wellicht ingevoerd worden. Opgave bij de aanvraag van een woningfinanciering wordt door financieringsinstellingen gevraagd. Onjuiste opgave kan hypotheekverstrekking belemmeren. Verhoging van de studieschuld zal de leencapaciteit van afgestudeerden verder verlagen en de koopkracht verminderen.
 • Er ontstaat een studiefinancieringsbubbel met een stijgende onafgeloste schuld. De kosten zullen mogelijk uiteindelijk door de belastingbetalers betaald worden.
 • Het studiegeld zal verhoogd worden. Het maximaal collegegeld is 1/12 deel van het wettelijke collegegeld per maand. Bij instellingscollegegeld is max. 5x het wettelijk collegegeld.
 • De rente zal ooit stijgen. De rente voor leningen na 1992 bedraagt in 2011 1,39%. De overheid verwacht hogere rente-inkomsten en de kans op rentestijging in komende jaren is waarschijnlijk. Daarvoor kan de overheid maatregelen treffen als in 1992, waarbij de rente door een andere berekeningswijze met meer dan 1% gestegen is.
 • Er wordt een blokkade opgeworpen voor specifieke studenten. Dat zijn o.a. mensen die tijdens werk extra studie willen volgen en voor studenten die een dubbele studie willen volgen.
 • Het verhoogd wettelijk collegegeld is niet aftrekbaar als studiekosten. De hoogte en de groei van de studieschuld zullen stijgen. Er zullen maatregelen getroffen worden, die de studenten verder zullen treffen in financiële zin. Daardoor ontstaat een tweedeling waarbij studenten van meer draagkrachtige ouders bevoordeeld worden. Door minder schuld en meer mogelijkheden voor geestelijke en lichamelijke verrijking buiten de studie kunnen zij zich onderscheiden en verbeteren hun arbeidsperspectieven
 • Door aanscherping van het Bindend studie advies (BSA) wordt de kans op extra kosten verhoogd. BSA houdt in dat in het 1ste jaar een minimum aantal studiepunten gehaald moet worden om door te mogen gaan. De punten worden uitgedrukt in ECTS (European Credit Transfer System). Als de norm niet gehaald wordt, moet voor een andere studie of onderwijsinstelling gekozen worden. Het minimaal aantal studiepunten varieert per studie en per studentenstad. 1 ECTS geeft 28-uur studie weer en 1 jaar studie telt 60 ECTS.  BSA wordt als experiment uitgebreid door het studieadvies ook toe te passen na het 1ste jaar. Dit geldt voor aanvangende studenten in 2013-2014 en in 2014-2015.

Voor (ouders van) studenten:

6 essentiele onderwerpen naar aanleiding van het afschaffen van de basisbeurs. De gevolgen en oplossingen. Optimaliseer je financiële situatie!

Hoe voorkom/beperk je een studieschuld: niet studeren, ouders laten betalen, inwonend studeren, werken naast de studie, geen nevenactiviteiten (sport-, gezelligheids-, studentenvereniging).

Als je een schuld opbouwt, is financiële kennis zinvol.

Meer weten? Mail naar info@definancielesite.nl

 

 

Studiekeuze Weet je wat de arbeidskansen van een studie zijn, hoe groot de mogelijkheid is op een vast baan en wat je verdient? Kijk op: http://www.studiekeuze123.nl of meer in detail: Arbeidsmarktperspectief Welke... Volgende
Back to home

Oplossingen