Controleer een hypotheekgesprek met de vernieuwde checklist 4 juli 2013 NieuwsDit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn. Vorige

Ik ben (ouder van) student

Kernvragen studiefinanciering:

1.       Hoe was het?

De basisbeurs was een gift bij afstuderen binnen 10 jaar. Het collegegeld is beperkt maar het instellingscollegegeld is sterk gestegen. Let op: de ontwikkeling verschilt per universiteit. Zie: http://bit.ly/dfs182-instellingscollegegeld 

 

2.      Wat is veranderd?

Naast VVD en PvdA waren ook GroenLinks en D66 voor afschaffing basisbeurs. Dat geldt vanaf 1 sept. 2015 voor nieuwe studenten. Dus ook huidige studenten die daarna een master starten. Schuldtoename van € 13.000 en levenslang aflossen in 35 jaar.

 

3.      Hoe raakt het mij?

Schuldexplosie nationaal

Schuld hoopt zich op (zie Schuldexplosie) bij de overheid (schuld van afgestudeerden van in 2010: €4,6 miljard tot 2016: €10,3 miljard en uitstaande leningen incl. prestatiebeurs van in 2006 €9,8 miljard tot 2016: €26,3 miljard

 

Schuldtoename bij afgestudeerden

Schuld van afgestudeerden van in 2009 €12.523 tot in 2016: €14.519.

 

Schuldtoename van actieve studenten

Schuldtoename excl. prestatiebeurs van in 2003 €401 tot 2014: €472 en na afschaffing van de basisbeurs voor uitwonend wo studenten tot €751. Dus na 5 jaar meer dan €45.000

 

Noodzaak voor het vinden van bijbanen in een moeilijke arbeidsmarkt en stijgende eisen ten aanzien van nominaal studeren

 

Noodzaak van extra financiële bijdragen van ouders waardoor vermogenden hun kinderen betere kansen kunnen geven met minder schulden

 

Oncontroleerbaarheid van de aanwending.

Zie voor exacte cijfers over studieschuld: http://bit.ly/dfs180-cijfers-studiefinanciering.

Niet dat daardoor minder gestudeerd gaat worden, want het arbeidsmarktperspectief zonder studie is niet aantrekkelijk.

De studieschuld werd na 15 jaar kwijtgescholden en wordt nu in 35 jaar, dus levenslang. 

 

4.      Wat kan ik eraan doen?

Veelgestelde vragen

 

Kan ik studiekosten aftrekken?

Afgeschaft: http://bit.ly/dfs26-studiekostenaftrek 

 

Studiefinanciering voor een kind < 18 jaar?

Er geldt geen minimumleeftijd voor mbo, wel wo.

 

Hoe zie ik de hoogte van mijn studieschuld?

Voor het bepalen van de studieschuld kijkt u op mijn DUO. Jaarlijks krijgt iedere student een overzicht. De vraag is wat de schuld is bij het einde van de studie uitgaande van een mogelijke studievertraging. Daarnaast is een worst en best scenario noodzakelijk voor de rentestand. Zie op http://bit.ly/dfs187-stappenplan-begroting-studenten

 

Wat behelst het wetsvoorstel studeren is investeren?

Wetsvoorstel Studeren is investeren heeft als doel het onderbrengen van de basisbeurs in de masterfase onder het sociaal leenstelsel. Zie op rijksoverheid.nl onder studeren is investeren.

 

Hoe krijg ik een stage in het buitenland?

Je kunt op verschillende manieren op zoek gaan naar een stage. Je kunt zelf op zoek gaan naar een stage. Een goed beginpunt is dan de startpagina voor stages. Vaak heeft je eigen onderwijsinstelling eigen contacten en kunnen zij je van informatie voorzien. Ook kun je een stageplek zoeken via een stagebemiddelingsbureau. Let op dat hier veelal wel kosten aan verbonden zijn. NUFFIC heeft een lijst met stagebemiddelingsbureaus. Een organisatie die er uitspringt is AIESEC, http://www.aiesec.nl/nl/.  Zij zijn de grootste organisatie op het gebied van internationale stages. Een andere grote organisatie met nuttige informatie op de website is JoHo. NUFFIC biedt ook een brochure aan met informatie over internationale stages en een lijst met handige stagesites.

 

Bijverdienen en studiefinanciering?

Bijverdienen met behoud van studiefinanciering is onbeperkt mogelijk. Kijk op Uw Financiële Routeplanner onder bijverdiensten en op de site van DUO-IB Groep op

bijverdienen.

 

Studiefinanciering voor een buitenlandse studie?

Je kunt studiefinanciering voor een studie in het buitenland krijgen via DUO. Kijk op: 

Studeren in het buitenland

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het verkrijgen van een beurs. 

 

Wat is de Halbe heffing?

De ambitie van de regering is om Nederland tot de top 5 kenniseconomieën te laten behoren.

Daarvoor heeft Halbe Zijlstra (VVD) een voorstel gedaan met maatregelen die leiden tot een structurele winst van 110 miljoen op het hoger onderwijs.

 Deze maatregelen dienen om universiteiten effectiever te maken en om studenten harder te laten studeren. De maatregelen zijn:

 

 1. Leenstels en masterfase. De basisbeurs (stufi) wordt enkel nog gegeven tijdens de bachelorfase. De bachelorfase duurt voor de korte studies 3 jaar. In 2007 probeerde Ronald Plasterk de basisbeurs al af te schaffen. Door hevig verzet door andere politieke partijen is dit niet doorgegaan. Het collegegeld is echter wel omhooggegaan waardoor studenten of de ouders meer betalen.
 2. Halbe heffing: De meeste studies duren 4 jaar. Als je de studie in 4 jaar afmaakt, studeer je “nominaal”. De maatregel is dat na c+1 (c+1= nominaal + 1 jaar) het collegegeld met €3000 verhoogt naar ca. €4700. Hierbij krijgen de universiteiten ook een boete van €3000.
 3. OV-studentenkaart wordt afgeschaft na c+1.
 4. Het afschaffen van Fonds Economische Structuurversterking. Een fonds gebaseerd op de meevallers van aardgasbaten. Enerzijds wordt dit besteed aan de infrastructuur anderzijds aan de Nederlandse kenniseconomie.

Bij invoering van de Halbe heffing wordt er ook gesproken over een zogeheten correctie gedragseffect. Het idee van de heffing is dat studenten harder gaan studeren en minder vertraging oplopen. Hierdoor zullen minder studenten de boete hoeven te betalen en minder collegegeld afdragen. Bij de correctie wordt het geld dat dan wordt misgelopen direct van de instellingsbudgetten afgehaald zodat er evenveel geld wordt binnengehaald.

 

Hoeveel kan ik lenen van DUO?

De studiefinanciering bestaat hoofdzakelijk uit een aanvullende financiering die als lening of als gift verstrekt wordt, afhankelijk van het inkomen van ouders en leningen, die afgelost moeten worden over een lange looptijd.

Op de site van DUO staan de bedragen en de voorwaarden van studiefinanciering.

 

Wat is een studentenbudget?

Wat zijn mijn kosten als ik ga studeren?

Dat houdt je als student bezig maar ook als ouders. De kosten hangen van factoren af als:

ben je inwonend of uitwonend student, wordt je lid van een gezelligheidsvereniging, sport of andere vereniging, ga je bestuurservaring opdoen, leef je samen of zit je ’s avonds achter de boeken.

Het NIBUD geeft indicaties. Zoek op: Hoe hoog is een standaard budget voor studenten en Wat is de studieleenwijzer: http://bit.ly/dfs177-studiefinanciering.

 

Hoe hoog is de rente op een studielening?

De rente op de studiefinanciering wordt op samengestelde basis (rente over rente) toegevoegd aan de studieschuld. De rente loopt vanaf de maand na opname. De rente wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De rente kan verhoogd worden. Er zijn geen beperkingen. De rente wordt 1 januari na einde studie of bij einde studiefinanciering voor 5 jaar vastgesteld. De student krijgt geen regelmatig overzicht van de schuld en de rentelasten en heeft dus geen helder inzicht dat lenen geld kost. Let op het lage rentepercentage.

 

 

Meer financiële voorlichting: bestel het e-boek voor € 9,-: Uw Financiële Routeplanner.  

Informatievraag (geen financieel advies), opmerking, aanvulling, ondersteuning, mail naar info@definancielesite.nl.

 

definancielesite geeft geen advies maar kan wel een weg wijzen naar:

 • objectieve en onafhankelijke informatie
 • waarschuwing voor kwalijke praktijken
 • actuele informatie
 • vooruitdenken voor toekomstige risico's
 • alternatieve oplossingen
 • checklists en calculatoren
 • kostenbesparende acties om gewenste plannen mogelijk te maken. Zie op minderuitgaven.nl en klik op het woord HIER.

Informatie blijft strikt vertrouwelijk, wordt niet opgeslagen en wordt niet -op welke wijze dan ook- doorgegeven aan andere (commerciële) partijen. Er worden geen cookies en geen andere marketing of sales middelen toegepast.

 

 

Kernvragen werk, kansen en onzekerheden: 1.       Hoe is het nu? De arbeidsmarkt is ruim. Velen zijn ontslagen. Bijna 800.000 starten voor zichzelf als zzp'er. Werkloosheid is nog hoog. Zie: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/770-Cijfers-werkgelegenheid.html   2.     ... Volgende
Back to home