Kernvragen studiefinanciering: 1.       Hoe was het? De basisbeurs was een gift bij afstuderen binnen 10 jaar. Het collegegeld is beperkt maar het instellingscollegegeld is sterk gestegen. Let op: de ontwikkeling verschilt per universiteit. Zie: http://bit.ly/dfs182-instellingscollegegeld    2.     ... Vorige

Ik heb werk

Kernvragen werk, kansen en onzekerheden:

1.       Hoe is het nu?

De arbeidsmarkt is ruim. Velen zijn ontslagen. Bijna 800.000 starten voor zichzelf als zzp'er. Werkloosheid is nog hoog.

Zie: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/770-Cijfers-werkgelegenheid.html

 

2.      Wat verandert?

3 juni Wet Werk en zekerheid. 1ste kamer. Stemming 1ste kamer 10 juni. Aangenomen met 50% plus 3 stemmen meerderheid. Kijk op eerstekamer.nl onder Wet Werk en Zekerheid.

Wat verandert? 

 

Flexwerk

 1. ketenbepaling max. 3 tijdelijke contracten in 2 jaar i.p.v. 3 jaar. D.w.z. dat na 2 jaar geen flexibel/voorlopig contract aangeboden mag worden. Doel eerder een vast contract
 2. interval tussen 2 jaar ’s periode 6 maanden i.p.v. 3 maanden. Doel: minder draaideurconstructies
 3. 1 maand voor verval is een aankondiging vereist of contract voortgezet wordt of niet (aanzegtermijn)
 4. 0-uren contract beperkt of uitgesloten (zorg). Afwijking op cao-niveau mogelijk
 5. bij tijdelijk contract van max. 6 maanden geen proeftijd en geen concurrentieclausule
 6. geen uitkering voor woonlastenverzekering.

 

Zie ook het TNO-rapport op tno.nl ‘De toekomst van Flex’ waarin verwacht wordt dat in 2020 de flexibele schil 30% van de medewerkers betreft.

 

Ontslagroute

 

 1. duidelijke ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en lange arbeidsongeschiktheid via UWV. UWV moet ontslag binnen 4 weken geregeld hebben. Ontslag om persoonlijke reden via de kantonrechter
 2. instemmingsvereiste van werknemer (BW 7.670a sub 2c)
 3. beroepsprocedure
 4. minnelijke schikking blijft met 2 weken bedenktijd.

 

Ontslagvergoeding heet nu transitievergoeding

 

 1. transitievergoeding na 2 jaar werk (voor iedereen op basis van arbeidsovereenkomst). 1/3 maandsalaris per dienstjaar en na 10 jaar ½ maandsalaris per dienstjaar i.p.v. geen vergoeding via UWV-traject of kantonrechtersformule via kantonrechterstraject. Ook voor werknemers met een tijdelijk contract van tenminste 2 jaar. Zie antwoordvoorbedrijven.nl onder transitievergoeding bij ontslag
 2. gemaximeerd op € 75/m of 1x jaarsalaris, indien hoger. 1 maand per jaar tot 10 jaar en 1/2 maand daarna. Voor 2016 geldt een maand een jaar
 3. overgangsregeling voor 50+ tot 1 januari 2020. 1 maand voor 1 jaar werk na 50ste mits 10 jaar arbeidsverleden
 4. uitzondering voor werkgevers met max. 25 werknemers
 5. kosten voor re-integratie of werk naar werk traject of scholing mag afgetrokken worden
 6. afwijking bij ernstige (was kennelijke)nverwijtbaarheid via de rechter met hoger beroep.

 

 WW-uitkering

 

 1. maximaal 24 maanden in plaats van 38 maanden
 2. mogelijke aanvulling tot 38 maanden via cao
 3. na 6 maanden is alle arbeid ‘passend’.

 

Meer op:

http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/763-Wet-werk-en-zekerheid-of-onzekerheid-

 

3.      Hoe raakt het mij?

 • angst voor baanverlies
 • wegvallen van inkomen
 • gaten in pensioen

 

4.      Wat kan ik eraan doen?

 • kop onder het maaiveld houden maar dat is vaak niet persoonlijk bevredigend
 • verzekering sluiten voor afdekking van woonlasten
 • additionele oudedagvoorziening afsluiten

 

Jarenlang zijn maatregelen getroffen die de zekerheid van inkomen zonder baan verkleint. Deze maatregelen zullen voortgezet worden. Zie: Politieke trends: http://bit.ly/definancielesite5

 

 

Vastgesteld is het kwaliteitskader dat 1 oktober 2016 door partijen wordt ingediend bij het Zorginstituut. Deze gegevens worden met ingang van 2017 openbaar gemaakt op www.kiesbeter.nl en www.zorgkaartnederland.nl. Daarnaast rapporteert de IGZ in het najaar over de ernstige calamiteiten in de verpleeghuizen.... Volgende
Back to home

Oplossingen