Tarief: eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait). Eigenwoningforfait is een voordeel uit eigen woning (IB... Vorige

WOZ waarde openbaar

WOZ waarde stijgt fors in 2019: cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/woz-waarde-naar-record-hoogste-stijging-sinds-jaren.

 

Voor elke (toekomstige) woningbezitter van belang. Landelijke Voorziening WOZ: http://www.kadaster.nl/woz.

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ waarde van woningen openbaar en in te zien via het 

WOZ-waardeloket.

Iedereen kan de WOZ-waarde van elke woning opvragen. Er is geen doelbeperking: http://www.kadaster.nl/WOZ-waarde. Naast de WOZ-waarde wordt ook het bouwjaar en perceel oppervlakte weergegeven. Opvragen doet u via: http://bit.ly/dfs267-WOZ-waarde-opvragen.

Aangesloten gemeenten: https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/aangesloten-gemeenten.

De waarde van een woning kunt u voor enige kosten opvragen bij het Kadaster via de koopsomtelefoon: 0900 2020201 (woningen vanaf 1993).

********************************************************************************

www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33462_verruiming_openbaarheid

Landelijke voorziening WOZ is gepland in oktober 2016.

Uitleg eerstekamer.nl. Quote: Een transparantere WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde. Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt. Zij kunnen dan de WOZ-waarde van hun woning vergelijken met de WOZ-waarde van zelf gekozen woningen, zonder dat dit leidt tot een grotere uitvraag en daarmee tot hogere kosten voor gemeenten. Unquote.

 

Vraagbaak waardevastelling waarderingskamer.nl/documents/vraagbaak waardevaststelling

Uitvoering en beschikbaarheid per 2014 via waarderingskamer.nl onder Landelijke voorziening woz. Zie verder: voorstel_van_wet/f=/vj4dfk4p4wze.pdf.

waarderingskamer.nl.  Quote: De Waarderingskamer publiceert jaarlijks de gemiddelde stijgingen en dalingen van WOZ-waarden per gemeente. Unquote   Zoek de WOZ waarde van elk pand op basis van adres of zelfs lokatie op de kaart. wozwaardeloket.nl/index.jsp?a=1&accept=true&  Achtergrond:  Volgende
Back to home