belastingdienst.nl Quotes:   Te laat voor bezwaar? Doe een verzoek tot vermindering Als u te laat bent met bezwaar maken, kunt u ons nog steeds doorgeven waar u het niet mee eens bent. Dat noemen we een verzoek tot vermindering. Wij kijken dan of u gelijk hebt, net als bij een bezwaar.   Belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/te-laat-voor-bezwaar-wat-nu Vorige

2a. Box 1. Inkomen uit werk en woning

Tarief:inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

 

 

 2018

 

 

 

 

 

meer dan

t/m

tarief

totaal

tarief

totaal

jonger dan AOW-leeftijd

heffing

vanaf AOW-leeftijd. geb. vanaf 1-1-1946

heffing

0

€ 20.142

36,55%

 € 7.303

18,65%

€ 3.726

>€20.143

€33.994

40,85%

€ 

22.95%

€ 

>€ 33.995

€ 68.507

40,85%

40,85%

€ 

>€ 68.508

 

51.95%

 

51.95%

 

 

 

 

 2017

 

 

 

 

 

meer dan

t/m

tarief

totaal

tarief

totaal

jonger dan AOW-leeftijd

heffing

vanaf AOW-leeftijd. geb. vanaf 1-1-1946

heffing

0

€ 19.982

36,55%

 € 7.303

18,65%

€ 3.726

>€ 19.983

€ 33.791

40,80%

€ 12.937

22.90%

€ 6.888

>€ 33.792

€ 67.072

40,80%

€ 26.107

40,80%

€ 20.466

>€ 67.073

 

52%

 

52%

 

Let op: indien u geboren bent voor 1 januari 1946 gelden andere tariefschijven.

 

Tariefwijziging 2016: inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven 

Rekenmodule. Van bruto naar netto http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/nettoloon.html 

 2016

 

 

 

 

 

meer dan

t/m

tarief

totaal

tarief

totaal

jonger dan AOW-leeftijd

heffing

vanaf AOW-leeftijd. geb. vanaf 1-1-1946

heffing

0

€ 19.922

36,55%

 € 7.281

18,65%

€ 3.715

>€ 19.922

€ 33.715

40,40%

€ 12.853

22.50%

€ 6.818

>€ 33.715

€ 66.421

40,40%

€ 26.066

40,40%

€ 20.031

>€ 66.421

 

52%

 

52%

 

Let op: indien u geboren bent voor 1 januari 1946 gelden andere tariefschijven.

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/09/15/belastingplan-2016/bp-2016-wetsvoorstel.pdf 

 

********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

2015 meer dan

t/m

tarief

totaal

tarief

totaal

jonger dan AOW-leeftijd

heffing

vanaf AOW-leeftijd 

heffing

0

€ 19.822

36,50%

€ 7.234

18,60%

€ 3.686

*>€ 19.822

€ 33.589

42%

€ 13.016

24,10%

€ 7.004

>€ 33.589

€ 57.585

42%

€ 23.094

42%

€ 17.082

>€ 57.585

 

52%

 

52%

 

Let op: andere tariefschalen gelden voor wie geboren is voor 1 januari 1946

** geboren na 1 januari 1964

Zie Belastingplan 2010Belastingplan 2011, Belastingplan 2012, Belastingplan 2013, Belastingplan 2014, Belastingplan 2015, Belastingplan 2016.

rijksoverheid.nl onder 2014/12/17/belangrijkste-wijzigingen-in-de-belastingheffing-per-1-januari-2015  en circulaires/2013/12/19/wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.

nieuws/2014/12/22/aanpassingen-eindejaarsbericht-met-belastingtarieven-2015, onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-de-belastingtarieven-voor-2016 

 *********************************************************************************

Belastbaar inkomen        
2014 meer dan t/m tarief totaal tarief totaal
jonger dan AOW-leeftijd heffing vanaf AOW-leeftijd heffing
0 € 19.645 36,25% € 7.120 18,35% € 3.604
>€ 19.645 € 33.363 42% € 12.881 24,10% € 6.910
>€ 33.363 € 56.531 42% € 22.611 42% € 16.640
>€ 56.531   52%   52%  
  Let op: aangepast tarief geboren voor 1/1/1945  
           
2013 meer dan t/m tarief totaal tarief totaal
AOW-leeftijd heffing AOW-leeftijd heffing
0 € 19.645 37% € 7.268 19,10% € 3.752
>€ 19.645 € 33.363 42% € 13.029 24,10% € 7.058
>€ 33.363 € 55.991 42% € 22.532 42% € 16.561
>€ 55.991   52%   52%  
         
2012 meer dan t/m tarief totaal tarief totaal
AOW-leeftijd heffing AOW-leeftijd heffing
0 € 18.945 33,10% € 6.270 15,20% € 2.879
>€ 18.945 € 33.863 41,95% € 12.528 24,05% € 6.466
>€ 33.863 € 56.491 42% € 22.031 42% € 15.969
>€ 56.491   52%   52%  

 

De eerste twee schijven bestaan voor een belangrijk deel uit heffing in verband met premies voor volksverzekeringen (AOW, AWBZ, Anw). Het verschil in tarieven tussen jonger en ouder dan 65 jaar is vooral het gevolg van het vervallen van de AOW premie.

 

Hierna worden de belastbare inkomensbestanddelen toegelicht (Winst uit onderneming apart in hoofdstuk 3a.). Zie voor exacte uitleg de Wet IB 2001.  

Voor 2013 en 2014 geldt een crisisheffing van 16% voor inkomens vanaf €150.000. Zie op belastingdienst.nl onder Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen.

 

Inkomen uit werk en woning is de totale som van:

  1. de belastbare winst uit onderneming (afdeling 3.2 van de Wet IB 2001);
  2. het belastbare loon (afdeling 3.3);
  3. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4);
  4. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (afdeling 3.5);
  5. de belastbare inkomsten uit eigen woning (afdeling 3.6);
  6. de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.8);
  7. de negatieve persoonsgebonden aftrekposten (afdeling 3.9);

 

 

verminderd met:

  • de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (afdeling 3.6a);
  • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.7);
  • de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).
U bent ondernemer. Zie voor toelichting: Hoofdstuk 3a. Winst uit onderneming. Volgende
Back to home

Oplossingen