1 januari 2015 vervangt de Participatiewet (33161, Memorie van Toelichting) gedeeltelijk de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Alleen mensen die helemaal niet meer kunnen werken/ duurzaam geen arbeidsvermogen... Vorige

Wet sociale werkvoorziening

1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet sociale werkvoorziening. Zie op rijksoverheid.nl onder bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-overheid-van-plan-met-de-participatiewet.

Ontslagvergoeding is verlaagd vanaf juli 2015. WW is ingrijpend gewijzigd vanaf 1-1-2016 via de Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013). Let op de transitievergoeding is verlaagd: transitievergoeding.nl/transitievergoeding-berekenen/ transitievergoeding.nl/ontslag/     **********************************************************************   Quote Overzicht... Volgende
Back to home

Oplossingen