Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z13703&did=2020D28991 Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent... Vorige

AOW leeftijd

2025: AOW-LEEFTIJD 65 JAAR

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamerbrief-over-aow-leeftijd-in-2025 

 

rijksoverheid.nl

quote

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang.

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd ook in 2025 uit op 67 jaar.

 

unquote

*********************************************************************

Overzicht tijdspad AOW-verhoging: rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/10/31/tijdspad-verhoging-aow-leeftijd 

 

rijksoverheid.nl

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

 

********************************************************************

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/10/31/tijdspad-verhoging-aow-leeftijd 

rijksoverheid.nl

Quote

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog met 3 maanden naar 66 jaar (was 65 + 9 maanden). Bekijk de meest gestelde vragen over de AOW-uitkering. Ook kunt u uw AOW –leeftijd berekenen.

Unquote

 

Bereken uw AOW-leeftijd

https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/ 

****************************************************************

 

rijksoverheid.nl

Quote

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.

Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 zo.

Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en Wijzer in Geldzaken.

Documenten

  • Kamerbrief AOW-leeftijd in 2023

    Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2023.

    Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2017

  • Unquote

***************************************************************************

Wanneer gaat uw AOW in? De ingangsdatum van de AOW verschuift steeds verder naar een latere leeftijd. Reken uw AOW-leeftijd uit op de rekenmodule van wijzeringeldzaken.nl: zoeken/?words=aow+ingangsdatum. Inzicht in de AOW-leeftijd vindt u op rekenkeizer.nl/pensioen-aow-leeftijd/ingang-aow-leeftijd-verhoging-ingangsdatum-berekenen.

 

Vanaf 2017 mag u het ouderdomspensioen uitstellen na de ingangsdatum zonder dat u hoeft te werken (=vervallen doorwerkvereiste). Daarnaast mag de uitkering van AOW en ouderdomspensioen meer bedragen dan 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon (=vervallen van 100% grens. Bron: belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2017_lh2091t71fd.pdf

 

 

rijksoverheid.nl Quote: AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

Quote: Nieuwsbericht | 31-10-2016 | 12:26

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekend.

Een grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer stemde in 2012 op voorstel van het vorig kabinet in met de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen.

 

Levensverwachting

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in stappen van drie maanden per jaar. Dat gebeurt aan de hand van een in de wet vastgelegde formule. Nederland staat in de top van de wereldranglijst bestendige pensioenstelsels, mede door de koppeling van de oudedagsvoorziening aan de gemiddelde levensverwachting.

De verhoging van de AOW-leeftijd moet volgens de wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend worden gemaakt. Daarom wordt dit vandaag bekend gemaakt.

 

Overbruggingsregeling

Onder bepaalde voorwaarden is er een overbruggingsuitkering voor mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Er geldt onder meer een inkomensgrens van  200% van het wettelijk bruto minimumloon voor een alleenstaande (€ 3.074,40) en 300% voor paren (€ 4.611,60). De vermogensgrens van € 24.437,- (alleenstaande) respectievelijk € 48.874,- (paar) is exclusief eigen woning en pensioenvermogen.

Op de website van de SVB kunnen mensen hun AOW-leeftijd berekenen. Op deze site kunnen mensen  tevens nagaan of ze in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling.

 

Documenten

Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd in 2022

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2016

 

Tijdspad verhoging AOW-leeftijd

Publicatie | 31-10-2016

Unquote

**************************************************
 
Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer (34083)

Zie onderstaande tekst op rijksoverheid.nl: Nieuwsbericht | 17-11-2014

De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient vandaag een wetsvoorstel hierover in bij de Tweede Kamer.

Overbruggingsregeling

De tijdelijke overbruggingsregeling staat open voor mensen die voor 1 januari 2013 al deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling. Deze regeling biedt  mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de  inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van 2971,20 euro. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300 % van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van 4456,80.

Noodzaak verhoging
De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer een AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door de economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken en is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig. Zo blijft de AOW houdbaar als belangrijke basisvoorziening voor iedereen. Mede dankzij de AOW behoort de armoede onder ouderen in Nederland tot de laagste in Europa.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad

Verhoging in

Verhoging in maanden

AOW-leeftijd

Betreft personen geboren:

2013

1

65 + 1 maand

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2014

1

65 + 2 maanden

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2015

1

65 + 3 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2016

3

65 + 6 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2017

3

65 + 9 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2018

3

66

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019

4

66 + 4 maanden

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020

4

66 + 8 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021

4

67

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

Documenten en publicaties

    • Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd

Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en ...

Kamerstuk | 17-11-2014

 

Prognose AOW-leeftijd

Volgens cbs.nl stijgt de AOW-leeftijd naar 71,5 jaar in 2060. Zie op AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur.

 

Check uw levensverwachting: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/44/levensverwachting-65-jarigen  ******************************************************** CBS Quote Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet 30-5-2016... Volgende
Back to home

Oplossingen