9 oktober 2015 publicatie van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (34176). https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34176_uitvoeringswet_richtlijn  Vorige

Zzp

Minimumtarief voor zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

PwC: pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/wet-minimumbeloning-zelfstandigen-en-zelfstandigenverklaring.=Belastingnieuws 

 

***********************************************************************

Let op:

- zzp-schap is voor sommige minder verdienenden risicovol door lage tarieven en beperkte collectieve zekerheden.

Rechterlijke uitspraken beperken misbruik: Deliveroo .rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Bezorgers-Deliveroo-vallen-onder-arbeidsovereenkomst.aspx

- zzp-schap is voor sommige meer verdienenden minder sociaal door een beperkte bijdrage aan het vangnet voor minder bedeelden in onze verzorgingsstaat

OESO rapport: oecd.org/economy/surveys/Netherlands-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf

volkskrant.nl/columns-opinie/niet-eindeloos-palaveren-over-het-begrip-gezagsverhouding-gewoon-bam-een-streep-trekken~b931478d/

nrc.nl/nieuws/2018/07/03/rapport-oeso-flexibilisering-van-de-nederlandse-arbeidsmarkt-is-doorgeschoten-a1608691

 

 

*******************************************************************

April 2017: omzetontwikkeling zzp'ers.pdf

 

22 maart 2016 CBS: een-op-tien-langer-dan-vijf-jaar-flexwerker.htm

5 maart CBS: 2016/inkomen-meeste-zzpers-lager-dan-van-werknemers.htm

27 januari CBS: analyse ZZP: arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2016/loopbaan-of-bijbaan-als-zzper.htm

 

Zie ook op cpb.nl onder publicatie/de-huidige-en-toekomstige-groei-van-het-aandeel-zzp-ers-in-de-werkzame-beroepsbevolking  en statline-cbs onder zelfstandigen zonder personeel 2014 3de kwartaal. Meer op cbs.nl onder zzp'ers een groep met vele gezichten.

 

Totaal werkzame beroepsbevolking

Zelfstandigen

Totaal zelfstandigen

Zelfstandigen zonder personeel

Gem. arbeidsduur zelfstand. zonder pers.

Zelfstandigen met personeel/meewerkenden

Totaal zelfstandigen zonder personeel

Perioden

Persoonskenmerken

x 1 000

2014 3e kwartaal

Totaal

7 284

1 156

809

Trend ondernemingsvorm zzp. Zie ontwikkeling zzp.

 

De fiscale voordelen zijn onder meer zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek opstartkosten, mkb-winstvrijstelling, ondernemingsfaciliteiten. Meer over actuele ontwikkelingen treft u aan op de sites van belangenbehartigingsorganisaties als:

 

De financiële valkuilen zijn onderverzekering voor calamiteiten als arbeidsongeschiktheid, discontinuïteit in werkaanbod en onvoldoende pensioenopbouw. Er zijn pogingen om de zekerheid voor zzp'ers te vergroten onder andere door een collectief pensioen. Meer op zzppensioen.nl/ (incl. calculator).

 

Ook voor een hypotheek zijn er steeds meer aanbieders. Een hypotheek voor een zzp'er is vaak gebaseerd op een percentage van de jaaromzet. Voorbeeld van een rekenmodule voor een zzp hypotheek: abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/maximale-hypotheek-berekenen.html

ZZP'ers dekken zich maar voor ruim 21% in voor de calamiteit arbeidsongeschiktheid. 12% van de ZZP'ers bouwt pensioen op via lijfrentes. Daarnaast vindt vermogensopbouw plaats, deels voor de oudedag. De oudedagsvoorziening is onvoldoende. Meer op cbs.nl  onder een-op-vijf-zzpers-verzekerd-tegen-arbeidsongeschiktheid.htm.... Volgende
Back to home

Oplossingen