https://studentloanhero.com/student-loan-debt-statistics/ $1.4 trillion in student loan debt, spread out among about 44 million borrowers. https://www.ft.com/content/a272ee4c-1b83-11e7-bcac-6d03d067f81f. aug 2018:  Vorige

Oninbare en kwijtgescholden studieschuld

Cijfers verkregen van DUO als informatie na het indienen van een Wob verzoek.

Kwijtschelding van reguliere studieschuld op basis van art. 6.16 lid 1 Wsf 2000 vanwege het verstrijken van de garantietermijn. Kwijtschelding van de restschuld als gevolg van de draagkrachtregeling.

Jaar

Aantal debiteuren

Bedrag €

 

 

 

2013

1191

9.963/m

2011

1628

11.926/m

2009

894

7.743/m

2008

879

6.949/m

 

Kwijtschelding als percentage van de uitstaande studieschuld incl. prestatiebeursleningen.

Jaar

Totale vordering €

% kwijtgescholden

 

 

 

2013

21,3 miljard

0,05

2011

18,3 miljard

0,07

2009

15,4 miljard

0,05

2008

13,6 miljard

0,05

 

Oninbare vorderingen van achterstallige studieschuld wegens oninbaarheid (5 jaar na vervaldatum)

Jaar

Bedrag €

 

 

2013

18.122/m

2011

11.874/m

2009

17.302/m

2008

8.231/m

 

 

vraag en antwoord: tweedekamer.nl/downloads/documents.doc     12... Volgende
Back to home

Oplossingen