Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


20 januari 1ste kamer. afschaffing basisbeurs aangenomen *******************************************************************************  zijn... Vorige

Verdienen

18-2-2014 Wet Werk en Zekerheid aangenomen

*******************************************************************

Zijn er heffingskortingen bij werk? Ja

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

Reizen naar het werk leidt tot hoge kosten. Zijn kosten aftrekbaar?

Ja

Wat is het risico als u niets doet? hoge kosten. Oplossing: reisaftrek, zie http://bit.ly/dfs55-reisaftrek.

 

Vergroot invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 het risico op baanverlies, neemt onzekerheid over de baan toe en stijgt de kans op een inkomenstekort bij ontslag. Is daar iets aan te doen?

Ja, door de lagere ontslagvergoeding daalt de drempel om van een oudere werknemers afscheid te nemen en door verkorting van tijdelijke contracten is voortzetting na 2 jaar kleiner. Doel is juist eerder omzetting in een vast contract. Zekerheid is er niet. Gunstige gevolgen voor langdurige arbeid is een politieke gok.

Wat is het risico als u niets doet? onverwacht breuk in uw arbeidsinkomen. Oplossing: bekijk Wet Werk en zekerheid, anticipeer op 10 factoren en leg een extra spaarbuffer aan

 

Door een dalende marktrente stijgt het verschil tussen eigen financieringslasten en financieringslasten voor een nieuwe woningfinanciering. Kan ik de rentelasten op de hypotheek verlagen?

Ja, door de rente van de bestaande lening en de marktrente voor een nieuwe lening te middelen

Wat is uw risico als u niets doet? handhaving van hoge woninglasten. Oplossing: middeling, verstandig en kostenverlagend

 

Door rentestijging op mijn consumptief krediet/ krediet op mijn bankrekening of creditcard faciliteit houd ik steeds minder geld over om van te leven. Is daar iets aan te doen?

Ja, consumptief krediet verlagen.

Wat is uw risico als u niets doet? stijgende tekorten. Zie onder oplossingen/ consumptief krediet

 

Stijgt de belastingheffing als mijn inkomen stijgt? Val ik in een hogere belastingschaal voor de AOW-gerechtigde leeftijd?

Ja, doordat de belastingheffing gebaseerd is op verschillende schalen voor stijgend inkomen en rekening houdt met het wegvallen van de AOW-bijdrage.

Wat is uw risico? hogere belastingen. Zie onder oplossing aftrek van vooruitbetaalde rente

 

1 juli invoering Wet werk en zekerheid. Neemt de ontslagkans toe en stijgt het risico op een financieel tekort?

Ja, door maximering van de ontslagvergoeding en meer besparingen op de arbeidsmarkt.

Wat is uw risico als u niets doet? financieel tekort. Zie onder oplossingen/bereid u voor/let op de signalen!

 

Kan ik zonder formaliteiten op AOW-leeftijd ontslagen worden?

Ja, tenzij anders geregeld.

Wat is uw risico als u niets doet? baanverlies. Zie onder oplossingen/ontslag en AOW-leeftijd

 

18 juni

Pesten op het werk

Landelijke campagne !

signalen voor pesten op het werk en pesten door de werkgever/ mobbing 

 

Hoe verlaag ik de belastingheffing bij 2 inkomens in verschillende IB-tarieven?

Zie onder oplossingen/gemeenschappelijke inkomensbestanddelen.

 

7 mei

onregelmatig inkomen=hogere belastingheffing

tenzij Vooruitbetaalde rente

 

5 mei

1 juli invoering Wet werk en zekerheid.

Ontslagkans stijgt en risico van een financieel tekort neemt toe tenzij u zich voorbereidt. Zie op Wat zijn signalen? 

 

2 mei

ontslag na AOW zonder preventieve toets vanaf 1 juli tenzij u contractvoorwaarde aanpast:

Zie op AOW en ontslag

 

********************************************************************

WERKGELEGENHEID

26 februari: De werkloosheidsvermindering is voor een belangrijk deel te danken aan definities. januari 2015: cbs.nl onder "aantal werklozen stijgt licht in januari". Zie statline.cbs.nl onder arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en werkloosheidscijfers

 

Zijn de criteria voor de berekening van de werkloosheid gewijzigd zodat het werkloosheid lager uitvalt? Ja: Let op: vanaf januari zijn de werkloosheidsdefinities gewijzigd en wordt uitgegaan van de werkloosheidscijfers volgens de ILO norm. Dat betekent dat voor de werkzame beroepsbevolking iedereen meetelt die minstens 1 uur per week werkt (was min. 12 uur) en dat voor de beroepsbevolking iedereen meetelt van 15 t/m 74 jaar (was t/m 64 jaar). Dat heeft tot gevolg dat de werkloosheid veel lager uitvalt tot 7,2%. 8 december: Vacatureontwikkeling 

 

Daalt de werkloosheid? Niet substantieel. Politiek selectief ligt nadruk op kwartaal- of maandcijfers

 

Is de werkloosheid echt 7%?  Nee, dat hangt af van de definities: 26 februari: De werkloosheidsvermindering is voor een belangrijk deel te danken aan definities. januari 2015: cbs.nl onder "aantal werklozen stijgt licht in januari". Zie statline.cbs.nl onder arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en werkloosheidscijfers.

Let op: vanaf januari zijn de werkloosheidsdefinities gewijzigd en wordt uitgegaan van de werkloosheidscijfers volgens de ILO norm. Dat betekent dat voor de werkzame beroepsbevolking iedereen meetelt die minstens 1 uur per week werkt (was min. 12 uur) en dat voor de beroepsbevolking iedereen meetelt van 15 t/m 74 jaar (was t/m 64 jaar). Dat heeft tot gevolg dat de werkloosheid veel lager uitvalt tot 7,2%

Wat  is uw risico? Overschatting van de arbeidskansen

 

INKOMEN

7 febr. 2015: ingang bonusplafond voor financiële instellingenIs beloning bij financiële ondernemingen gemaximeerd? Ja: 27 januari 2015 1ste kamer. Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (33.964).

Wat is uw risico? Inkomensvermindering

 

Zijn beloningen binnen de overheid aan een maximum gebonden? Ja: 22 december 2014: Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT goedgekeurd in 1ste kamer.

Wat is uw risico? Inkomensverminderg

 

Staat inkomen van ZZP'er onder druk? Ja: 15% is arm versus 4% werknemers met vast arbeidscontract. Zie scp.nl onder Bevrijd of beklemd.

Wat is uw risico? Minder inkomsten.

 

BELASTINGHEFFING

31 dec: 2015: tarieven op: Wijziging in de belastingheffing vanaf 2015

 

Wat verandert in de belastingen in 2015? 17 dec: BELASTINGPLAN 2015 en Financieel toetsingskader voor pensioenen aangenomen. 

15/16 december 2014 1ste kamer: Belastingplan 2015 (34.002), Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)

 

Waardoor stijgt de belasting voor buitenlands woonachtigen? Einde van de keuzeregeling voor buitenlands woonachtigen met Nederlands inkomen. Zie keuzeregeling.

Wat is uw risico? hogere belastingaanslag

 

 

  ******************************************************************** Zijn er heffingskortingen als je samen bent met kinderen? Ja Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen   Volgende
Back to home

Oplossingen