Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Vanaf 2015 is de decentralisatie op het gebied van de jeugdzorg, zorg van arbeidsgehandicapten en langdurige zorg van de centrale overheid naar de gemeenten gerealiseerd. https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2015-08-financiering-decentralisaties-betalen-zonder-te-bepalen.pdf  Het... Vorige

Oudedag

Aanscherping regelgeving voor oudedagsvoorziening

*******************************************************************

Verlenging AOW-leeftijd leidt tot tekort voor genieters van prepensioen e.d. Oplossing: AOW overbruggingstekort OBR: http://bit.ly/dfs86-OBR-AOW tot 2023

 

Heb ik een pensioengat bij eerder stoppen met werken. Ja, tenzij verlenging AOW-leeftijd leidt tot tekort voor genieters van prepensioen e.d. Oplossing: AOW overbruggingstekort OBR: http://bit.ly/dfs86-OBR-AOW tot 2023

 

Hoe voorkom ik duurzaam en geleidelijk vermogensverlies door een woekerpolis? Oplossing: http://bit.ly/dfs80-woekerpolis 

 

Zijn er heffingskortingen voor ouderen? Ja

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

Dalende rente (UFR) voor het berekenen van de pensioenverplichtingen leidt tot verder uitstel van indexering en premieverhoging.  Raakt het mij?

Ja, zeker bij pensioenfonds met jonge deelnemers.

Wat is mijn risico? Premieverhoging. Oplossing: opties voor verbetering van het pensioen

 

FTK. Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972) - geen zorg voor nu maar wel voor morgen. Actie nemen?

Ja, check uw pensioen en bepaal de risico's

Wat is mijn risico als ik niets doe en waar gaat het over? Geen indexering. Oplossing:http://bit.ly/dfs38-FTK 

 

Pensioenmaatregelen leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Hoe weet ik hoe ik financieel geraakt word?

Door een eigen pensioenanalyse

Wat is het risico als ik niets doe. Te laag pensioen. Oplossing: 10 APK vragen voor (toekomstig) gepensioneerden.

 

Een lage rente leidt tot een laag ouderdomspensioen. Ik moet nu met een kapitaal een pensioen afsluiten. Is daar iets aan te doen?

Ja, niet een levenslang pensioen aankopen

Wat is het risico als ik de standaard weg volg? Een lager pensioen. Oplossing/ pensioenknip

 

Heb ik een pensioengat. Ja zeker

Wat is uw risico? Onvoldoende inkomen nadat u met werken gestopt bent. Zie onder oplossingen lijfrenteverzekering (jaarruimte en reserveringsruimte).

 

Heb ik een pensioengat? Ja zeker! 

Wat is uw risico? onvoldoende inkomen op pensioengerechtigde leeftijd. Zie onder hoe kan ik pensioen aanvullen? Kies voor nettolijfrente.

 

Wordt uw pensioen gekort of verlaagd? Ja, vooral door de lage rente en overheidsmaatregelen.

Wat is uw risico? onvoldoende pensioen. Zie onder oplossingen/pensioentekort

 

Ontstaat er een inkomensdaling door verlenging van de AOW-leeftijd of korting op mijn pensioen? Ja, de AOW-leeftijd gaat steeds later in en pensioenen zijn vaak gekort. Herziening pensioenen op basis van dekking jaar ultimo. Lagere opbouwpercentages en aftopping op pensioengevend inkomen van € 100.000. Zie op AOWpensioen en aftopping pensioenopbouw

Wat is uw risico? een inkomenstekort. Zie onder oplossingen/gat in uw oudedagsvoorziening

*********************************************************************

25 februari Wet Pensioencommunicatie 34008 in 2de kamer.

 

18 nov: Iets langer doorwerken. Versnelde verhoging AOW-leeftijd.

 

Wordt mijn pensioen lager? 17 dec 2014: BELASTINGPLAN 2015 en Financieel toetsingskader voor pensioenen aangenomen. 15/16 december: 1ste kamer: Belastingplan 2015 (34.002)Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972).

Wat is uw risico? Minder pensioenopbouw. Zie oplossing.

 

Krijg ik nog gesubsidieerde hulp als hulpbehoevende? 

Vanaf 2015 heeft de mantelzorger geen recht meer op een jaarlijkse bonus van maximaal € 200. Dit mantelzorgcompliment gaf in bepaalde situaties recht op de hoge vrijstelling voor de erfbelasting.

Wat is uw risico? dat u geen hulp meer krijgt

 

Het partnerpensioen wordt omgezet in een pensioen op risicobasis. Welke rechten heeft mijn partner nog bij overlijden?

Wat is uw risico en het risico van uw partner? als u uw baan verliest vervallen de rechten van uw polis. U heeft niets opgebouwd en uw partner ontvangt niets

 

 

 

 

 

 

VERMOGEN 1 april Uitbreiding Bankierseed! ************************************************************************************* Kan ik 1,2% heffing in Box 3 voorkomen. Oplossing: verlaag vermogen: http://bit.ly/dfs56-groenbeleggen    Hoe... Volgende
Back to home

Oplossingen