Het belastbare loon bestaat uit loon uit dienstbetrekking, inkomsten ter vervanging van loon zoals de gouden handdruk, pensioen, sociale uitkeringen, lijfrente-uitkeringen en voordeel uit een auto van de zaak. Dit wordt verminderd met de werknemersaftrek. Het gaat dan vooral om de Reisaftrek... Vorige

Auto van de zaak/werkgever

rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/belasting-elektrische-auto

Hoe zit het met het privégebruik: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/ik-ben-ondernemer-en-rij-in-een-auto-van-de-zaak-hoe-zit-het-met-privegebruik

2020: 8% voor elektrische auto's tot 22% in 2026. https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/bijtelling

 

********************************************************************

Reiskostenvergoeding 2018: €0,19.

Bijtelling op catalogusprijs incl. BPM tot 500 kilometer 0%, vanaf 500 kilometer met 0 gr/kilometer CO2 uitstoot 4% en bij meer uitstoot 22%.

Uitzonderingen voor auto's ouder dan 15 jaar. 

 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/bijtelling-2018---2020

Veranderingen 2018-2020: www.rijksoverheid.nl/ autobrief-ii.pdf

**********************************************************************

 

Miljoenennota 2016

Quote. Aanpassing autobelastingen

• Het aantal bijtellingscategorieën gaat van vier naar twee en het algemene bijtellingspercentage gaat voor nieuwe auto’s van 25 naar 22.

• De tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) gaan tot 2020 geleidelijk omlaag met gemiddeld 12 procent. Tegelijkertijd gaat het vaste bedrag per verkochte auto – dat niet aan de CO2-uitstoot gekoppeld is – omhoog.

• De fiscale stimulering van nulemissievoertuigen blijft in stand en de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd. Voor elektrische nulemissiepersonenvoertuigen gaat een aftopping in de bijtelling gelden.

• De motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2017 gemiddeld met 2 procent omlaag voor reguliere personenvoertuigen en stijgt voor de meest vervuilende dieselauto’s per 2019. 

Unquote

*****************************************************************************************

Bepalend voor de bijtelling van privé gereden kilometers is het feitelijke privégebruik en de CO²-uitstoot. Afhankelijk van dit feitelijke gebruik is een variabele bijtelling van kracht. De bijtelling bedraagt 25% van de cataloguswaarde, tenzij sprake is van een milieuvriendelijke auto. Er is geen bijtelling als bewezen wordt dat niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé gereden wordt. Woon-werkkilometers worden als zakelijk aangemerkt. Meer op www.belastingdienst.nl

2016

Verlaging CO2 grenzen en andere bijtellingspercentages. 

2015

In de tabel hieronder zijn de CO₂-schijfgrenzen opgenomen per 1 januari 2015. Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)

Alle brandstoffen
4% bijtelling bij CO2 uitstoot (g/km) 0
7% bijtelling bij 1-50
14% bijtelling bij 51-82
20% bijtelling bij 83-110
25% bijtelling bij >110

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging in de belastingheffing 2015, tarieven 2015.

2014

De tarieven zijn in 2014 drastisch aangepast. Zie op rijksoverheid.nl wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014 en onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-bijtelling-als-ik-een-auto-van-de-zaak-heb.

 

2013

Als u meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de uitstoot bepalend. Voor alle brandstoffen behalve diesel geldt:

Bijtelling 2013 (2012)                     CO² uitstoot

  0%*                                      < 51 (51) gram/km

14%                                         t/m 95 (110) gram/km

20%                                         96 t/m 124 gram/km

25%                                         >124 gram/km.

*voor auto’s aangeschaft van 1-1-2012 t/m 31-12-2014 geldt 60 maanden 0%. Voor auto’s aangeschaft voor 1-1-2012 geldt 0% tot 1-1-2017. Auto’s aangeschaft in 1-1-2014 tot 31-12-2015 geldt 60 maanden 7%.

Let op: het onderscheid tussen alle brandstoffen en diesel wordt afgebouwd en is in 2015 verdwenen.

 

Zie op de site van de Belastingdienst onder: hoogte privégebruik bij zeer zuinige, zuinige en overige auto's en www.rijksoverheid.nl

 

 * voor zeer zuinige auto’s is geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Zie de rekenmodule op de site van de Rijksoverheid. Voor deze auto’s kan in 2011 willekeurig afgeschreven worden en geldt de kleinschaligheidsaftrek. De verlaagde bijtelling van 0% geldt tot 2014. Zie voor actuele cijfers op de site van de Belastingdienst onder 

Auto van de zaak en bijtelling en regeling voor privé gebruik en btw en motorrijtuigenbelasting.

 

De bijtelling wordt gerekend tot het inkomen. De bijtelling speelt geen rol bij de pensioenopbouw maar wel als grondslag van de inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekering.

 

De werkgever mag de bijtelling alleen achterwege laten bij privégebruik door de werknemer van maximaal 500 kilometer. Het bewijs dient aangeleverd te worden aan de hand van een rittenadministratie voor het privégebruik. Deze staffel dient exact te kloppen en, onder andere, voor elke rit de begin- en eindstand op de kilometerteller te vermelden, de begin- en einddatum van de rit en de gereden route.

In dat geval kan de werknemer een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst en deze aan de werkgever overhandigen zodat geen bijtelling plaatsvindt. Zie op de site van de Belastingdienst onder verklaring geen privégebruik auto en Verklaring zakelijk gebruik bestelauto. Vanaf 2013 zouden woon-werk kilometers als privé kilometers aangemerkt worden volgens het Begrotingsakkoord. Dit is niet gebeurd.

 

Auto van de zaak of privé?

De keuze wordt nader toegelicht onder Hoofdstuk 4., De BV.

Als u niet kiest voor een auto van de zaak, kunt u de werkelijke kosten van het openbaar vervoer of een vergoeding per kilometer declareren.

 

De fiscaal verrekenbare vergoeding per zakelijk gereden kilometer in een privévoertuig bedraagt maximaal € 0.19 in 2011 en 2012/2013. Dit geldt voor eigen vervoer ongeacht de aard van het vervoer, inclusief woon-werkkilometers.

 

 

 

 

 

Geen APK meer voor oldtimers Voertuigen van 50 jaar of ouder hoeven vanaf 1 januari 2021 niet meer verplicht APK gekeurd te worden. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schaft de verplichte periodieke keuring voor deze oldtimers af om de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen te verlichten. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/van-nieuwenhuizen-stelt-oldtimers-vrij-van-apk-plicht  ********************************************************************* belastingdienst.nl Quote:... Volgende
Back to home

Oplossingen