Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Deze clausule bij vestiging van het vruchtgebruik zorgt ervoor dat een recht van gebruik/ bewoning of een vruchtgebruik eindigt bij het verlaten van de woning door de ouders. Dat kan bijvoorbeeld door verhuizing naar een verzorgingshuis. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd want het recht is op basis van rechtsregels vervallen. Het bloot eigendom wordt automatisch omgezet in vol eigendom. Vorige

Opeisbaarheidsclausule erfdeel kinderen bij opname verzorgingshuis

doehetzelfnotaris.nl/voorkom-opeten-vermogen-huis-bij-opname-zorginstelling/

Na overlijden van uw partner, krijgen de langstlevende en de kinderen een erfdeel. Testamentair kan het erfdeel van de kinderen (schuld van de langstlevende in Box 3, defiscalisering voor de kinderen) toekomen aan de langstlevende. Als de langstlevende van de eigen woning verhuist naar een verzorgingshuis zal de opbrengst van de eigen woning na enkele jaren meetellen in de berekening van de eigen bijdrage. Om dit te voorkomen wordt de Opeisbaarheidsclausule testament bij opname verzorgingshuis opgenomen.

Let op: de defiscalisering eindigt zodra de opeisbaarheid door opname van kacht is. Kinderen hebben een recht het erfdeel op te eisen en moeten hun vordering in Box 3 opnemen. De langstlevende kan de schuld in Box 3 opnemen en verkleint daarmee het vermogen.

Overweeg te schenken met de warme hand dus bij leven! Hoeveel schenkbelasting betaal ik? belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/hulpmiddel-schenkbelasting   Als... Volgende
Back to home

Oplossingen