Deze clausule bij vestiging van het vruchtgebruik zorgt ervoor dat een recht van gebruik/ bewoning of een vruchtgebruik eindigt bij het verlaten van de woning door de ouders. Dat kan bijvoorbeeld door verhuizing naar een verzorgingshuis. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd want het recht is op basis van rechtsregels vervallen. Het bloot eigendom wordt automatisch omgezet in vol eigendom. Vorige

Opeisbaarheidsclausule erfdeel kinderen bij opname verzorgingshuis

doehetzelfnotaris.nl/voorkom-opeten-vermogen-huis-bij-opname-zorginstelling/

Na overlijden van uw partner, krijgen de langstlevende en de kinderen een erfdeel. Testamentair kan het erfdeel van de kinderen (schuld van de langstlevende in Box 3, defiscalisering voor de kinderen) toekomen aan de langstlevende. Als de langstlevende van de eigen woning verhuist naar een verzorgingshuis zal de opbrengst van de eigen woning na enkele jaren meetellen in de berekening van de eigen bijdrage. Om dit te voorkomen wordt de Opeisbaarheidsclausule testament bij opname verzorgingshuis opgenomen.

Let op: de defiscalisering eindigt zodra de opeisbaarheid door opname van kacht is. Kinderen hebben een recht het erfdeel op te eisen en moeten hun vordering in Box 3 opnemen. De langstlevende kan de schuld in Box 3 opnemen en verkleint daarmee het vermogen.

Overweeg te schenken met de warme hand dus bij leven! Hoeveel schenkbelasting betaal ik? belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/hulpmiddel-schenkbelasting   Als... Volgende
Back to home

Oplossingen