Top 10 best en slechts betaalde beroepen: http://bit.ly/dfs293-best-en-slechts-betaalde-beroepen  Voor elke werkende: check uw salaris... Vorige

Gratis onderwijs/ goedkope kennisoverdracht

Onderwijs/kennisoverdracht ontwikkelt zich snel van op locatie naar via internet en van betaald naar gratis. De overheid stimuleert open en online onderwijs.

 

1. Stimuleringsregeling 'Open en online onderwijs'

Projecten met open en online onderwijs met een Creative Commons licentie, open in tijd en plaats en mogelijk gratis komen in aanmerking voor subsidies. SURF begeleidt de toekenning.

Zie: rijksoverheid.nl onder stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-in-november-van-start.html en flyer-stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-2015.pdf

surf.nl onder innovatieprojecten/startdatum-2014/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-2015.html en

nro.nl onder aankondiging-medio-november-call-open-en-online-hoger-onderwijs.

rijskoverheid.nl

Quote

Stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’ in november van start

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Minister Bussemaker van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling. Vanaf november 2014 kunnen instellingen voor hoger onderwijs een projectvoorstel indienen.

Verbeteren kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid onderwijs

De stimuleringsregeling heeft als doel om met open en online onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. Binnen de stimuleringsregeling is een budget beschikbaar van € 800.000 voor projecten bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. SURF zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en disseminatie en initieert daarnaast kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Projecten met open en online onderwijs

In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De projecten delen hun ervaringen met elkaar en met het hoger onderwijs als geheel. Voor de stimuleringsregeling komen projecten in aanmerking die gericht zijn op online onderwijs dat gebruikmaakt van leermateriaal met een Creative Commons-licentie en dat bovendien open is in tijd, plaats, toegang of programma en/of gratis wordt aangeboden. De projecten starten tussen mei en september 2015 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project en wordt door de instellingen gematcht met tenminste 50% eigen middelen.

Hoe deelnemen?

• De ministeriële regeling verschijnt in de Staatscourant (naar verwachting in november) en wordt verspreid via de SURF nieuwsbrief en website.

• SURF organiseert op 3 december a.s. in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling.

• Instellingen kunnen tot 3 februari 2015 een projectvoorstel uitwerken hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context willen inzetten.

• Een commissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van een vaste set van criteria (o.a. de doelstelling, beoogde resultaten, planning en begroting). De twintig best beoordeelde inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten.

• In april 2015 neemt de minister van OCW een besluit over de subsidiëring

Meerjarig programma

Minister Bussemaker stelt van 2015 t/m 2018 jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor het stimuleren van open online hoger onderwijs in Nederland. Omdat zij het belang en de potentie van open en online onderwijs ziet en zij wil onderwijsinstellingen uitdagen om te onderzoeken wat open en online onderwijs in hun eigen instelling kan betekenen. Op verzoek van OCW draagt SURF bij aan de uitvoering van dit programma.

Unquote

2. Open access. Zie op vsnu.nl/openaccess

December 2014. Baanbrekend is dat publicaties en onderzoeken van universiteiten zonder kosten voor iedereen beschikbaar komen. Een vrije kennisoverdracht waarbij geld geen rol speelt. Dit is de basis voor het opzetten van definancielesite.nl op financieel gebied. Het gaat om 'Open access'. Springer uitgeverij heeft de eerste stap genomen. Meer op: 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/175-uitgeverij-springer-en-universiteiten-zetten-beslissende-stap-richting-open-access.html 

http://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-releases/corporate/springer-and-dutch-universities-reach-wide-ranging-agreement-on-access/40938

Meer op: fact sheet open access.

 

3. E-boeken en open onderwijs

De open kennismaatschappij ontwikkelt zich snel. Kennis vrij te vergaren door iedereen voor minimale of geen kosten. Meer op: Open Knowledge Society: http://en.wikipedia.org/wiki/

Open_Knowledge_Society en openbibliotheken: http://www.knvi.me/page/openbibliotheken-nl.

 

Zie een analyse van MOOC op rijksoverheid.nl onder Kamerbrief over digitalisering van het hoger onderwijs.

 

4. Nieuws

www.nu.nl

Hoe bereken ik mijn inkomstenbelasting? kvk.nl/tools-en-platformen/rekentool-inkomstenbelasting-2022/      Achtergrond Wet inkomstenbelasting 2001 Onder andere door het inventieve karakter van de belastingplichtigen... Volgende
Back to home

Oplossingen