Alimentatie (zie Wet limitering alimentatie). Zie op rechtspraak.nl onder Expertgroep Alimentatienormen. De alimentatienormen zijn gebaseerd... Vorige

Wet herziening partneralimentatie (34231)

21 mei 2019. Wet herziening partneralimentatie is aangenomen: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van 

De alimentatieplicht is verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Met uitzonderingen voor huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar en huwelijken langer dan 15 jaar én waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

 

eerstekamer.nl

quote

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) , Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) beperkt de duur van de partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

 

Met dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

 

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

unquote

 

***********************************************************************

De partneralimentatie wordt gewijzigd en gekort. 12 jaar alimentatie wordt als verouderd beschouwd. Belangrijke wijzigingen:

  • geen alimentatie bij huwelijken tot 3 jaar
  • alimentatieduur bij huwelijken van 3 tot 15 jaar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar
  • alimentatieduur bij huwelijken langer dan 15 jaar is 10 jaar
  • berkeningsmethode
  • verrekening van inkomens

 

Wetsvoorstel

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

 

Memorie van toelichting

eerstekamer.nl/behandeling/20150619/memorie_van_toelichting/document3/f=/vjuwirp4vayg.pdf 

 

De akte van verdeling, opgemaakt door de notaris, vormt de basis van de boedelverdeling van onroerende goederen. De boedelverdeling geldt voor gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen. Of goederen gemeenschappelijk zijn, wordt bepaald door de keuzes die partners gemaakt hebben binnen het kader van het huwelijksgoederenrecht. Goederen kunnen gemeenschappelijk zijn als partners in gemeenschap... Volgende
Back to home

Oplossingen