Het CPB maakt studies voor het toetsen van toekomstig beleid. Op arbeidsmarktgebied is in de studie arbeidsmarktbeleid het effect van een aantal beleidsopties geanalyseerd. Als het aanpassen van loondoorbetaling bij ziekte, de duur van de WW of het afbouwen van sociale uitkeringen gunstige effecten zou hebben voor de werkgelegenheid dan is het verstandig daarmee rekening te houden bij uw financiële... Vorige

Hypotheekschuld in Nederland - door CBS en DNB veel te hoog ingeschat

DNB: vermogenscomponenten Nederlandse huishoudens: http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp.

Onvolledige informatie door CBS, DNB en de pers over de hoogte van de Nederlandse hypotheekschuld. Rechtvaardiging voor verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van de LTV: http://bit.ly/dfs118-NL-hypotheekschuld

 

De Nederlandse hypotheekschuld wordt door DNB/CBS op €635 miljard geschat (http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp). De waarde van het Nederlands woningbezit op meer dan €1.045 miljard. Daarbij wordt de belangrijke aflossing op die schuld d.m.v. KEW/SEW/BEW/levenhypotheek/spaarhypotheek/Box3 levensverzekeringen (typisch Nederlandse fiscaal vriendelijke aflossingsmethoden) niet verrekend.

Reden is dat het moeilijk te becijferen is (CBS). Ook zou de veelheid van aflossingsmethoden te divers zijn en daardoor geen helder beeld geven op het ‘onderwater’ deel van de hypotheken en de hardheid van de aflossingsverplichting (DNB). M.i. onterecht, omdat kwantificering en verdeling van de hypotheekverplichting via bovenstaande aflossingsmethodieken los gezien kan worden van voornoemde argumenten.

 

DNB en regeringspartijen willen een lagere hypotheekschuld en afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Door eenzijdige informatie, die door de pers overgenomen wordt, wordt aanscherping van de regels gerechtvaardigd. http://bit.ly/dfs62-verscherpinghypotheekregels.

DNB adviseert de maximale hypotheeklening verder te beperken tot 90% van de marktwaarde van een woning: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2015/dnb322556.jsp en http://www.dnb.nl/binaries/Aanbeveling%20van%20het%20Financieel%20Stabiliteitscomit%C3%A9_tcm46-322558.pdf

 

Waarschuwing voor woningbezitters! Het grootste risico is verlaging van de hypotheekrenteaftrek. En voor toekomstige woningbezitters verlaging van de maximale woninghypotheek. http://bit.ly/dfs63-28risicos-woning-bezit.

Cijfers: http://www.dnb.nl/binaries/t11.1nk_tcm46-330565.xls?2016011608 en cbs.nl onder woningschuld hypotheekbezitters. 

*********************************************************************************************
29 oktober. Minder huizen onder water. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2015/minder-huizen-onder-water.htm.

CBS levert hierover beperkte/onvolledige gegevens. Alle opgebouwde en jaarlijks verder op te bouwen SEW, KEW, BEW, spaarhypotheken en niet gekoppelde oud regime levenhypotheken worden niet afgetrokken van de woningfinanciering. Daardoor is het aantal woningen dat onder water staat te hoog ingeschat en is vooral de nationale hypotheekschuld, zoals opgegeven door DNB, niet realistisch. Een onderzoek bij CBS is gaande. Helaas alleen, naar verwachting, gericht op gekoppelde spaar-/ beleggingstegoeden. 

Meer over weloverwogen te hoog gepubliceerde hypotheekschuld: eigenwoningbezitters-nieuwe regelgeving

Trend renteaftrek: De verlaging van de hypotheekrenteaftrek tot 38% staat al vast. Verdere verlaging wordt door een aantal invloedrijke organisaties gepropageerd. Meer cijfers over de schuldopbouw van huishoudens: schulden-huishoudens-nemen-weer-iets-toe.htm

 

 

DNB en AFM sturen jaarlijks een wetgevingsbrief aan de minister van Financiën. Daarin worden trends en problemen aangegeven en wensen geuit. De Minister stelt zelf een brief op voor de Tweede Kamer Volgende
Back to home

Oplossingen