Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Werkruimte in de eigen woning. De werkruimte valt over het algemeen onder het woonhuis in Box 1. Dan geldt het eigenwoningforfait en de renteaftrek. Er is geen kostenaftrek en een waardevermeerdering bij verkoop is onbelast. Maar in sommige gevallen behoort de ruimte... Vorige

Twee woningen - verlengde dubbele hypotheekrenteaftrek

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/tijdelijk_2_woningen/

Als u uw huis verkoopt en een nieuw huis heeft gekocht, kunt u tijdelijk in het bezit zijn van twee huizen. Tijdens de verkoop kan het leegstaande huis 3 jaar na het verlaten van de oude woning aangemerkt worden als eigen woning. Vanaf 2015 zou een periode van maximaal 2 jaar gelden maar is besloten de regeling structureel te maken. Het eigenwoningforfait van de oude woning is gesteld op nihil en de financieringslasten van beide woningen zijn aftrekbaar in Box 1. Deze algemene regel geldt alleen als het huis leeg te koop staat.

In verband met de beperkte doorstroming in de huizenmarkt is het vereiste van leegstand vervallen. Bij verhuur valt de woning in Box 3, vervalt renteaftrek en eigenwoningforfait en hoeft u inkomsten niet op te geven. Als u de oude woning verhuurt, kunt u de hypotheekaftrek binnen 3 jaar laten herleven na verhuur. Dit gold tot eind 2014 maar is vanaf 2015 structureel. 

 

Als u een nieuw huis (ver)bouwt en u woont nog in uw oude huis, kunt u dat huis als eigen woning opgeven gedurende 3 jaar na het jaar van aankoop. Vanaf 2015 zou een periode van maximaal 2 jaar gelden maar is besloten de regeling structureel te maken. Het eigenwoningforfait van de nieuwe woning wordt op nihil gesteld en de financieringslasten zijn aftrekbaar in Box 1.

 

Ook na scheiding, vertrek naar het buitenland en toetreding tot een verzorgingstehuis gelden regelingen om twee woningen als eigen woning aan te merken. Het eigenwoningforfait geldt voor een woning en de rente is aftrekbaar voor beide woningen.

Meer informatie op belastingdienst.nl onder Vorige woning staat te koop en Nieuwe woning staat leeg. En ook op rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.

Zie voor de tijdelijke regeling voor verhuur van de in de verkoop staande oude woning onder tijdelijk_2_woningen/tijdelijke_verhuur_woning_die_te_koop_staat/tijdelijke_verhuur_woning_die_te_koop_staat.  De renteaftrek vervalt tijdens de verhuurperiode en de woning valt in Box 3.

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging in de belastingheffing 2015, tarieven 2015.

 

Woning en erfrecht (zie ook: Vermogensoverdracht bij overlijden). De algemene regel bij splitsing tussen vruchtgebruik/vruchtgebruiker (diegene die recht heeft op het gebruik, bewoning van panden, inkomsten-rente/dividend) en bloot eigendom/bloot eigenaar (diegene die feitelijk eigenaar is en waardeveranderingen realiseert) is dat... Volgende
Back to home