Kostenstijging

Nog18dagen
Nog200dagen
Nog384dagen
Nog384dagen
Nog749dagen
Nog1114dagen
Nog4036dagen
Nog5132dagen
Verlopenklokken

ACTUALERT

 21/8: Belangrijkste belastingtarieven en overzicht tarieven en belastingschijven

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

 

PwC: Belastingplan 2020: http://bit.ly/dfs570-PwC-belastingplan-2020 en fiscale datacard 2020: http://bit.ly/dfs560-pwc-fiscale-datacard-2019-2020 

 

3 december: http://bit.ly/dfs571-CPB-belasting-op-luchtvervuiling-in-de-nederlandse-industrie 

 

2019: eindejaarstips van PwC: http://bit.ly/dfs569-eindejaarstips-2019 

 

Pensioenkorting tijdelijk van de baan. Beleidsdekkingsgraad verlaagd tot 90%

http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 

 

CPB rapport: quote:

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

 

____________________________________________________________________________

Plan: 2022 nieuwe belastinggrondslag in Box 3 op uw vermogen.

Groot verschil in de behandeling van schulden.

Bedenk voordat u kiest voor een hypothecaire lening aan familieleden of de schulderkenning op papier.

Check belasting voor- of nadeel: http://bit.ly/dfs568-bereken-belasting-in-box-3-vanaf-2022

 

http://bit.ly/dfs407-Box-3-heffing-minder-fictief

http://bit.ly/dfs393-Box3-heffing-op-werkelijke-spaarrente 

 

 

2de

De kosten stijgen voor zorg voor uzelf en uw naasten (o.a. genees-, hulpmiddelen, dieetkosten, vervoer, gezinshulp)

De noodzaak voor extra opleidingskosten stijgt en de wens bij te dragen aan het behoud van onze wereld groeit.

 

Doet u uzelf tekort door geen gebruik te maken van toegestane aftrekposten?

http://bit.ly/dfs564-persoonsgebonden-aftrek

1. uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

2. http://bit.ly/dfs566-aftrekbare-partneralimentatie 

3. http://bit.ly/dfs104-aftrekbare-zorgkosten 

4. http://bit.ly/dfs567-gift-en-schenking-aftrekbaar 

5. http://bit.ly/dfs474-aftrekbare-opleidingskosten 

6. http://bit.ly/dfs565-aftrekbare-studiekosten-en-opleidingskosten 

7. TSZ (Tegemoetkomingsregeling voor specifieke zorgkosten)

http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek

 

 

 

*************************

9 december einde consultatie minimumbeloning en zelfstandigenverklaring zzp'ers

http://bit.ly/dfs563-zzp-minimumbeloning-en-zelfstandigenverklaring 

 

Foute huurtoeslagregeling herzienhttp://bit.ly/dfs559-huurtoeslag-vanaf-2020  

 

 

Komt er tijdig resultaat uit de stuurgroep planning van de uitwerking van het Pensioenakkoord om korting te voorkomen?

http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 

 

 

****************************

Voordeel van een dalend eigenwoningforfait teniet gedaan door de WOZ-stijging

http://bit.ly/dfs161-woz-eigenwoningforfait  

 

 

Let op: 

http://bit.ly/dfs557-rente-en-kostenaftrek-versneld-verlaagd-tot-2023

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensioendossier nadert cruciale datum. Premieverhoging tot max. 30% of korting tot max. 10% of systeemwijziging.

Afhankelijk van de belangen en het orgaan (DNB, Advies Commissie Parameters) is de oorzaak de rekenrente of macro ontwikkelingen als handelsoorlog, Brexit, ECB beleid, mogelijke recessie.

http://bit.ly/dfs556-pensioen-ontwikkeling 

 

*************************************************************************************** 

Waarom de koopkracht van gepensioneerden, mensen met een uitkering en zzp'ers nauwelijks stijgt en bij tegenvallende macro economische cijfers en rentedaling  daalt

Maak de berekening: http://bit.ly/dfs566-koopkracht-2020

 

Huiseigenaar, overweegt u zonnepanelen of investeren zonder eigen dak?

Let op: in 2031 is salderen voorbij!

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen 

 

________________________________________________________________

 Met het naderen van een hoogtepunt van de beurskoersen knaagt de vraag of aandelen verkocht moeten worden met winstneming

http://bit.ly/dfs569-beurskoersen 

Een 'wijsheid' is dat winstneming beter is dan hebzucht.

http://bit.ly/dfs256-basisregels-beleggen 

 

*********************************************** 

25 september: http://bit.ly/dfs568-IPCC-klimaatopwarming 

Kernvragen:

Is klimaatopwarming toe te schrijven aan menselijk handelen?

Leidt de klimaatopwarming tot rampspoed?

Is onmiddelijk drastische actie nodig of geleidelijke adaptatie?

belangrijk of it is soo boring...........

**************************

 

 

2020: Belastingplan en Miljoenennota: http://bit.ly/dfs565-Belastingplan-Miljoenennota-2020

 

2019: laatste jaar uitfasering pensioen in eigen beheer.

http://bit.ly/dfs564-pensioen-in-eigen-beheer

 

3de

Kifid uitspraak: als u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten heeft, eist de zorgplicht dat de adviseur u actief informeert over de daling van premies in de levensverzekeringsmarkt.

Op basis van de zorgplicht heeft u recht op een aangepast advies bij voor u gunstige marktontwikkelingen.

Neem actie en check uw overlijdensrisicoverzekering want de premies zijn gedaald
http://bit.ly/dfs564-overlijdensrisicoverzekering-adviesverplichting  

************

 

 

Natuurlijk veel te laat. Nu wordt een forfaitaire belasting in Box 3 geheven op spaargeld dat renteloos staat.

 

Voorstel: terug naar belasting over de werkelijke spaarrente. http://bit.ly/dfs393-Box3-heffing-op-werkelijke-spaarrente .

 

****************************** 

Investeerders in zonnepanelen voor particulieren en bedrijven

4de

De energiekosten zullen stijgen vanwege het afschaffen van fossiele brandstoffen en de salderingsregeling wordt afgeboiuwd,

tenzij:

http://bit.ly/dfs479-BTW-aftrek-over-zonnepanelen en https://definancielesite.nl/book/page/1244-btw-aftrek-voor/

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen

http://bit.ly/dfs562-subsidieregeling-bedrijfsleven-zonnepanelen 

 

 

Spaarders, (toekomstige) gepensioneerden, woningbezitters met een hypotheek

Volg de renteontwikkeling via DNB: bit.ly/dfs560-DNB-rentetarieven

 

5de

Uw pensioen wordt lager doordat uw pensioenfonds te kampen heeft met dalende beleggingsresultaten

en dalende rente, soms negatieve rentehttp://bit.ly/dfs560-DNB-rentetarieven.

tenzij u gebruik maakt van uw reserveringsruimte:

 http://bit.ly/dfs460-reserveringsruimte 

 

 

8 augustus 2019: Klimaatverandering en land. IPCC rapport, ipcc.ch/report/srccl/

http://bit.ly/dfs559-klimaatverandering-en-land-IPCC-rapport 

 

6de

Uw kinderen kunnen onvoldoende lenen voor een woonhuis in een overtrokken markt, tenzij

Lenen aan de familie: geen margeverlies, geen hypotheekinschrijving vereist, gunstiger rente. Let op woningfinancieringseisen

http://bit.ly/dfs220-familielening

 

22 juli. De kans op korting in de pensioenen stijgt met de dag

 http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen

 

Uw aangifte vóór 1 mei verzonden, maar helaas 10 kansen op besparing gemist!

Gelukkig is herziening binnen 5 jaar mogelijk: http://bit.ly/dfs545-Foutje-belastingaangifte-herzien

7de

Uw pensioen valt tegen en u inkomsten dalen, tenzij:

Uw jaarruimte het mogelijk maaktbeen bancaire lijfrente af te sluiten

http://bit.ly/dfs228-jaarruimte

 

 

28 juni: Klimaatakkoord: http://bit.ly/dfs558-Klimaatakkoord .

Geen ingrijpende aanpassingen van levensstijl en maatschappelijke en economische beginselen.

Goede eerste aanzet maar de pijn wordt keurig beperkt verdeeld onder de noemer "haalbaar en betaalbaar"

Het is van belang uit te kijken naar de doorekening van de effecten op de klimaatopwarming.

 

Bereken uw AOW-leeftijd na het pensioenakkoord ! 

 ***************http://bit.ly/dfs557-aow-leeftijd-na-pensioenakkoord **************

 

 

Hoofdlijnen klimaatakkoord: Google: http://bit.ly/dfs557-hoofdlijnen-klimaatakkoord

 

__________________________________________________________________________

Wet herziening partneralimentatie is aangenomen: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van 

De alimentatieplicht is verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. 

 http://bit.ly/dfs555-verkorting-partneralimentatie 

 

20 juni: Wat is belangrijk voor MKB en ZZP vanaf 1 juli?

bit.ly/dfs551-kvk-wetswijziging-mkb-1-juli-2019 

bit.ly/dfs554-kvk-wetswijziging-zzp-1-juli-2019

 

Rekenrente wordt mogelijk verder verlaagd waardoor de dekkingsgraad van pensioenfondsen

verder daalt en kans op korting stijgt.

http://bit.ly/dfs553-advies-rekenrente-dijsselbloem 

 *******************************************************************

 

 https://www.fnv.nl/acties/dit-betekent-het-principeakkoord-pensioenen-voor-j

15 juni: pensioenakkoord is definitief door een stemming binnen de FNV.

Het akkoord is meer een AOW akkoord dan een akkoord

voor het 2de pijler pensioen:

http://bit.ly/dfs549-pensioenakkoord 

Berken uw toekomstige AOW-leeftijd bij het ingaan van het akkoord: 

.telegraaf.nl/financieel/124905501/dit-is-jouw-nieuwe-aow-leeftijd  

 

 

Verdiep u erin want uw AOW stijgt aanmerkelijk minder snel maar uw toekomstig pensioen wordt onzekerder.

 Vooral voor de jongere generatie!

 

Consumentenprijzen stijgen: Maart +2,8%

http://bit.ly/dfs542-consumentenprijzen-inflatieontwikkeling

Reden de financiële planning aan te passen. 

 

Ondanks de goede berichten over koopkrachtstijging en inflatie van ca. 2%, zie ik alleen kostenverhogingen van ca. 5% en meer:

telefoon +5%, energie +17%, WA + 29%, benzine +11% in 3 maanden.

U krijgt feitelijk inzicht via uw persoonlijke inflatie berekening. Baseer uw 2019 uitgaven op uw persoonlijke inflatie.

CBShttp://bit.ly/dfs541-persoonlijke-inflatiecalculator

 

Overzicht belastingtarieven 2019: http://bit.ly/dfs544-belastingtarieven-2019 :

een tariefdaling!

 

19 juni: http://bit.ly/dfs550-economische-vooruitzicht-2019-2020 . Inflatie 2019:2,6 en 2020 1,4%.

************************

Lage rente, dalende beursresultaten desastreus voor pensioenfondsen: http://bit.ly/dnb548-DNB-dekkingstekorten-pensioenfondsen 

 

Wetsvoorstel (renteverhoging op studiefinanciering) is op 3 juni 2019 ingetrokken: http://bit.ly/dfs548-renteverhoging-studiefinanciering

 

28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in de 1ste kamer.

http://bit.ly/dfs524-wet-werk-en-zekerheid-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans 

Wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk (volgens de rijksoverheid)

  1. transitievergoeding vanaf begin arbeidsverhouding

  2. tijdelijke contracten met 1 jaar verlengd

  3. regeling voor oproepkrachten en payrollers

  4. ontslag was alleen mogelijk als volledig voldaan werd aan 1 van 6 ontslaggronden. Ontslagverruiming door ontslag toe te staan als aan meerdere ontslaggronden maar deels voldaan wordt (=cumulatiegrond).

Proeftijd blijft 2 maanden.

 

********************

 

Uw aangifte vóór 1 mei verzonden, maar helaas 10 kansen op besparing gemist!

Gelukkig is herziening binnen 5 jaar mogelijk: http://bit.ly/dfs545-Foutje-belastingaangifte-herzien

8ste

Uw Box 3 vermogen blijkt volledig belast te zijn, tenzij:

u gebruik maakt van cultureel beleggen met extra heffingskorting 

http://bit.ly/dfs547-gift-culturele-ANBI 

http://bit.ly/dfs470-culturele-ANBI 

 

 

9de

Uw Box 3 vermogen blijkt volledig belast te zijn, tenzij:

u gebruik maakt van groen beleggen met heffingskorting en vrijstelling 

http://bit.ly/dfs234-groen-beleggen

 

***************

10de 

Uw gift bleek niet aftrekbaar omdat er een drempel voor aftrek is, tenzij:

u graag 5 jaar een doel wenst te steunen d.m.v. een periodieke gift:  http://bit.ly/dfs503-periodieke-gift 

Bepaal daarvoor uw te steunen doel en vraag vervolgens op de site zonder kosten een overeenkomst periodieke gift. U kunt uzelf en het doel bevoordelen.

 

Voorbeelden: https://www.amnesty.nl/steun-ons/voordelig-schenkenhttps://www.greenpeace.org/nl/acties/doneren-met-belastingvoordeel/https://www.wakkerdier.nl/doe-mee/doneren/belastingvoordeel/https://www.natuurmonumenten.nl/doneer/schenken-met-belastingvoordeel

 

 

 

 

Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen.

Salderingsgregeling blijft tot 2023 en wordt afgebouwd tot 2031.

http://bit.ly/dfs543-salderingsregeling-zonnepanelen 

 

 

April

Vraag: wat is de dekkingsgraad van mijn pensioenfonds? Volgt er een korting op mijn uitkering?

Wanneer publiceert DNB over de dekkingsgraad van pensioenfondsen?

Check uw pensioenfonds: http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen.  

 

 

Vraag: kan een bedrijf de consument onbeperkt aan de telefoon laten hangen tegen vergoeding?

Dit verdienmodel is onethisch. De consument kan daartegen optreden.

 http://bit.ly/dfs540-misbruik-melden-bij-systematische-lange-wachttijd-aan-telefoon 

 

Btw-verhoging van 6% naar 9%: http://bit.ly/dfs532-Btw-verhoging 

 

Maart

Kans: Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024

De consultatie is gestart.

 

21 maart: 

"De economie koelt af": http://bit.ly/dfs539-centraal-economisch-plan-2019

 

13 maart: http://bit.ly/dfs538-cpb-doorrekening-ontwerp-klimaatakkoord-en-kabinetsvarianten

 

Wet arbeidsmarkt in balans. De verlenging van de proefperiode is afgestemd. Belangrijk nadeel voor velen is het aannemen van de cumulatiegrond en verlenging van de ketenbepaling. 

https://definancielesite.nl/book/page/763-wet-werk-en-zekerheid-of/ 

en

http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag

 

Februari

5 februari 2019 aangenomen in de 2de kamer: Wet arbeidsmarkt in balans 

 http://bit.ly/dfs524-wet-werk-en-zekerheid-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans 

 

De regering gaat zelfstandig door met de herziening van het pensioenstelsel.

Wordt de doorsneesystematiek afgeschaft?

http://bit.ly/dfs239-toekomst-pensioenstelsel

http://bit.ly/dfs537-doorsneesystematiek

Let op: oudere gepensioneerden zullen waarschijnlijk financieel nadeel ondervinden.

 

Wet arbeidsmarkt in balans wordt 4 februari 2019 in de 2de kamer besloten.

Let op:

- makkelijker ontslag door cumulatiegrond tegen een hogere transitievergoeding

- verlenging van de proeftijd.

http://bit.ly/dfs524-wet-werk-en-zekerheid-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans

 

Januari

Salderingsregeling voor stroom van zonnepanelen geldt tot 2021

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen 

 

CO2-heffing actueel. In Oktober heeft DNB de gevolgen geanalyseerd in

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2018/dnb379743.jsp

http://bit.ly/dfs535-CO2-heffing-belasting

 

Week 51

21 december: ontwerp Klimaatakkoord

http://bit.ly/dfs531-ontwerp-Klimaatakkoord-Nederland

Anticipeer op uw kostenstijging in 2019.

 

 

 

Week 50

11 december publicatie van WIEG

34.967 Wet invoering extra geboorteverlof

 http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof

 

Week 49

Stel dat de klimaatsceptici en regeringsleiders die klimaatopwarming ontkennen

geen gelijk hebben, wat gebeurt er dan?

http://bit.ly/dfs530-klimaatopwarming-VS-National-Climate-Assessment

 

Week 47

15 november is het Belastingplan 2019 in de 2de kamer angenoemen

http://bit.ly/dfs519-Belastingplan-2019

 

Week 46

13 november 2018

1ste kamer heeft Wet invoering extra geboorteverlof (34.967)

als hamerstuk afgedaan d.w.z. goedgekeurd/ aangenomen

Voor partners zeker geen hamerstuk.

http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof 

 

6 november is Wet arbeidsmarkt in balans ingediend.

Ieder met een vast of tijdelijk contract let op:

- verruiming ontslagmogelijkheden en verlaging transitievergoeding

- verruiming mogelijkheden voor flexibele arbeid

bit.ly/dfs524-wet-werk-en-zekerheid-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans

 

Week 44

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd 

 

Nederlandse pensioenstelsel beste ter wereld

Volgens het rapport van Mercer.

http://bit.ly/dfs528-toekomst-nederlandse-pensioenstelsel

 

Vennootschapsbelasting duikt naar beneden vanaf 2019

http://bit.ly/dfs383-Vennootschapsbelasting 

Hoogste tarief onder 50%.

 

Op weg naar een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting

http://bit.ly/dfs527-tarieven-inkomstenbelasting 

 

Week 43

Stijging wettelijk minimumloon in 2019

http://bit.ly/dfs492-WML-loondispensatie-arbeidsgehandicapteninkomen-minder-dan-WML 

 

NHG flexibel voor zzp'ers. 12 maanden arbeidsverleden is voldoende:

http://bit.ly/dfs273-NHG-normen 

 

Door het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting is er een bedrag beschikbaar voor herverdeling.

Dit komt ten goede aan het bedrijfsleven:

http://bit.ly/dfs525-herverdeling-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat 

 

Week 42

De rentesubsidie wordt verkleind voor behoud van de houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel.

De lasten voor studenten stijgen. In de motivatie wordt uitgegaan van een gemiddelde studieschuld van €21.000.

Voor veel studenten geldt een hogere schuld en dus een grotere lastenverzwaring.

http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld

Oplossing; ga uit van de actuele situatie via explain

http://bit.ly/dfs523-studieschuld-effect-op-hoogte-hypotheek 

 

Week 41

12 jaar is een veel gebruikte horizon voor bestrijding van klimaatopwarming.

Bij 2 graden opwarming zijn de gevolgen:

volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-maakt-een-halve-graad-extra-opwarming-eigenlijk-uit-heel-veel-/

Wat gebeurt er bij een niet onwaarschijnlijke klimaatopwarming van 3 graden? Hoe kan het u financieel raken. Bijv:

- de vervuiler betaalt

- extra heffingen voor bescherming tegen stijgend water

- beperking van de groei, economie van het genoeg

- einde fossiele brandstoffen.

 

8 oktober: VN Klimaatrapport IPCC

De gevolgen van de klimaatontwikkeling noodzaken tot het nemen van financiële

beslissingen die leiden tot hogere individuele uitgaven. De horizon is minder dan 20 jaar.

http://bit.ly/dfs521-klimaatontwikkeling-VN-IPCC-klimaatrapport

http://bit.ly/dfs522-klimaatverandering-wat-maakt-een-halve-graad-meer--uit

 

Week 40

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

2 oktober uitbreiding goedgekeurd in 2de kamer. Langer verlof voor partners!

 http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof

 

In 2019 profiteert vrijwel iedereen van bloeiende economie

Quote: Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Wie werkloos was en nu een baan vindt, voelt deze economische voorspoed direct in de portemonnee. En met het pakket maatregelen dat het kabinet in haar eerste eigen begroting neemt, zal dit komend jaar voor de meeste mensen gelden: zo’n 96 procent van de huishoudens gaat er in koopkracht op vooruit in 2019.

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/18/in-2019-profiteert-vrijwel-iedereen-van-bloeiende-economie 

 

Toch even stilstaan bij de potentiële risico's en bij de groepen voor wie mogelijk minder voorspoed dreigt. Voorlichting is immers het doel van de site.

 

Voor wie ziet de toekomst er minder rooskleurig uit

  • veel (toekomstig) gepensioneerden. Waarom?

Omdat de pensioensystemen verslechteren en de dekkingsgraad van de pensioenfondsen tekort schiet

Wat is uw pensioensysteem? http://bit.ly/dfs323-pensioensystemen 

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor? http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

Wat is de kans op indexatie? 25 sept. 2018: http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen

 

  • (ouders van) studenten. Waarom?

Omdat de rentebasis voor de studiefinanciering gebaseerd zal worden op de duurdere 10-jaars rente

in plaats van de 5-jaars rente. 2 oktober deadline voor inbreng op wetsvoorstel.

http://bit.ly/dfs514-studieschuld-wordt-duurder

 

Maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.
Dat is het niet!

 

Week 39

14 september heeft de Hoge Raad bepaalt dat onder omstandigheden recht op een transitievergoeding bestaat

bij omzetting van een voltijdbaan in een deeltijdbaan ofwel 'deelontslag'.

 http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag

 

Deadline voor de aanvraag eigenrisicodragerschap WGA is 2 oktober 2018.

http://bit.ly/dfs316-eigenrisicodragerschap-WGA-

 

 

**************************************************************************

Tarieven belastingheffing:

http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven

Sitemap Belastingdienst Nederland: http://bit.ly/dfs456-Sitemap-Belastingdienst-Nederland 

 

______________________________________________________________________

Financiële kernvragen

2019: belangrijkste wetswijziging voor mkb: kvk.nl/advies-en-informatie/mkb_wetgeving

PWC datacard: belastingtarieven 2019: http://bit.ly/belastingtarieven-2019 

Uitkeringsbedragen 2019: rijksoverheid.nl.pdf  

 

Financieel gunstig: ouderschapsverlof: http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof

Financieel ongunstig:

AOW-leeftijd verhoogd: http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd

 

**********************************************************

 

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

http://bit.ly/dfs473-ontwikkeling-beurskoersen

De Financiële Begrippenlijst: http://bit.ly/dfs500-de-Financiële-Begrippenlijst

 

Regeerakkoord 2017-2021: 

http://bit.ly/dfs526-Regeerakkoord2017-2021-volgens-BDO

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Beantwoorde vragen

Oplossingen