Kostenstijging

Nog465dagen
Nog831dagen
Nog1561dagen
Nog4483dagen
Nog5579dagen
Verlopenklokken

ACTUALERT

Hindert de banner met donatieverzoek U? Met een kleine donatie verdwijnt de banner en    steunt u de doelstelling van:
www.definancielesite.nl

Financiële kernvragen

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

http://bit.ly/dfs473-ontwikkeling-beurskoersen

De Financiële Begrippenlijst: http://bit.ly/dfs500-de-Financiële-Begrippenlijst

 

Maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.
Dat is het niet!
Voor wie ziet de toekomst er minder rooskleurig uit? 2 oktober deadline voor inbreng op wetsvoorstel.
1. (ouders van) studenten. Waarom? Omdat de rentebasis voor de studiefinanciering gebaseerd zal worden
op de duurdere 10-jaars rente in plaats van de 5-jaars rente. 

http://bit.ly/dfs514-studieschuld-wordt-duurder

 

Week 38

Mooie macrocijfers. Voor sommigen een slimme ijskast en een electrische auto voor de deur.

Bepalend voor uw financiële vooruitzichten zijn echter mogelijke privé calamiteiten op het gebied van

gezondheid, werk, huwelijk. Anticipeer naar vermogen.

http://bit.ly/dfs517-Miljoenennota-2019

http://bit.ly/dfs517-MEV-2019

http://bit.ly/dfs219-Belastingplan-2019 

 

 

Koopkrachtontwikkeling voor sommigen positief maar voor anderen niet.

Velen maken geen gebruik van toeslagen waar zij recht op hebben!!

http://bit.ly/dfs515-koopkracht-ontwikkeling

 

 
Week 37
Studieschuld wordt duurder. Anticipeer!

http://bit.ly/dfs514-studieschuld-wordt-duurder 

 
Week 35

Anticipeer in goede tijden op mogelijk ontslag

http://bit.ly/dfs513-duur-WW-uitkering

https://definancielesite.nl/book/page/1064-week-11-anticipeer-op-calamiteiten-op-de/

 

 
Week 34
Anticipeer op een mogelijke pensioenverslechtering

http://bit.ly/dfs512-anticiperen-op-pensioenverslechtering

 
Week 33
Groei, begrotingsoverschot en een lage overheidsschuld zijn kernfactoren voor succes in Nederland.
cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Macro-Economische-Verkenning-MEV-2018.pdf

 

Week 32

2018 ingrijpende wijziging huwelijksvermogensrecht verder uitgewerkt.

http://bit.ly/dfs511-voorhuwelijks-vermogen-niet-gemeenschappelijk

Bestaande uitzonderingen van schenkbelasting gehandhaafd.

 
Week 31

Het nabestaandenpensioen is uitgehold door de regeling op risicobasis.

In veel gevallen stelt de uitkering weinig meer voor. Goed initiatief als gevolg

van de initiatiefwet: http://bit.ly/dfs510-nabestaandenvoorziening-pensioen-voor-langstlevende

 

Gelukkig financieel moment: BTW terugkrijgen op de aanschaf van zonnepanelen.

http://bit.ly/dfs480-vereenvoudigde-BTW-aftrek-zonnepanelen 

 

Week 30
Stilte vanwege het reces. Daarna verandert de wetgeving over de arbeidsmarkt.

http://bit.ly/dfs509-wet-werk-en-zekerheid

De consultatie is afgesloten en belangen van betrokken partijen zijn verschillend. Anticipeer.

 
Week 28

Halvering wettelijk collegegeld

10 juli 2018 Aangenomen: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34911_verlaagd_wettelijk 

 http://bit.ly/dfs507-collegegeld 

 

Gaat de rente op mijn studieschuld stijgen? Ja, zeker!

2007: 4,17% en 2017: 0% en komende jaren gebaseerd op een hogere 10-jaars rentebasis.

http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld 

 

Waardevol overzicht van PwC

Alle faciliteiten en subsidies voor starters en bestaande ondernemers in 2018.

http://bit.ly/dfs506-duurzaam-ondernemen-subsidiemogelijkheden-PwC 

 

Hoe voorkom ik een hoge eigen bijdrage bij opname in een verzorgingshuis?

Door opname van een opeisingsclausule in het testament: http://bit.ly/dfs439-opeisbaarheidsclausule 

Let op de defiscalisering van overbedelingsschuld en onderbedelingsvordering: http://bit.ly/dfs505-defiscalisering 

 

Week 27
Recente vraag: notaristarieven?

Er valt veel te besparen dankzij financiële vergelijkingssites!

http://bit.ly/dfs540-besparingssites-financieel-juridisch-advies 

 
Week 26

Voor elke (ouder van) student is het belangrijk de rente op de studieschuld bij te houden. Reden is:

In het Regeerakkoord is besloten de rente te koppelen aan de 10-jaars rente. De rente is veelal hoger:

http://bit.ly/dfs503-renteontwikkeling-staatsleningen 

 
 
Oververzekerd of dubbel verzekerd of onnodig verzekerd is veel voorkomend.

Anticipeer en vergelijk:

http://bit.ly/dfs501-besparen-op-zorgverzekering

http://bit.ly/dfs502-voorlichtingssite-verzekeren  

 
Week 25

De Financiële Begrippenlijst: http://bit.ly/dfs500-de-Financiële-Begrippenlijst

Heldere uitleg van financiële begrippen. Bijzonder informatief en in begrijpelijke taal.

Doel en achtergrondinformatie:

http://www.dfbonline.nl/?action=colofon

 

 

Kamer van Koophandel. Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2018 voor:

zzp'ers: http://bit.ly/dfs497-wetswijziging-zzp-1-juli-2018

mkb'ers: http://bit.ly/dfs498-wetswijzigingen-mkb-1-juli-2018

 
Week 24
Vanaf 1 januari is het voorhuwelijks vermogen uitgesloten van de gemeenschap.
Een ingrijpende wijziging.
Aaanvullend beleidsbesluit over het niet heffen van schenkbelasting bij het aangaan van een huwelijk of huwelijkse voorwaarden
en het wijzigen daarvan.

http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 

 

Week 22

Het nieuwe privacy beleid (AVG) is ingevoerd.

Als u een nieuwsbrief deelt (mailadres van derden) of u volgt uw website

via Google analytics (IP-adres) dan geldt de AVG ook voor u.

Stichting, service organisatie, vereniging, het maakt niet uit.

Verdiep u erin, en informeer derden over wat u met de gegevens wel of niet doet.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Week 21

Vraag: hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een woning?

http://bit.ly/dfs496-hoeveel-kan-ik-lenen_maximale-hypotheekschuld 

 

Website uit de lucht. Wat kunt u doen?

http://bit.ly/dfs495-website-uit-de-lucht 

 
Week 20

btw terugvordering bij installatie zonnepanelen levert veel op maar luistert nauw

http://bit.ly/dfs493-btw-terugvordering-bij-installatie-zonnepanelen 

 

Arbeidsgehandicapten verdienen mogelijk straks naar arbeidsproductiviteit
http://bit.ly/dfs492-loondispensatie-arbeidsgehandicapteninkomen-minder-dan-WML
 
 
Week 19
Gestelde vraag.
Zijn gefinancierde kosten voor groot onderhoud en tuinrenovatie aftrekbaar?

http://bit.ly/dfs491-aftrekbare-kosten-eigen-woning 

 
Nu: hypotheekrenteaftrek. Uw risico: verlaging hypotheekrenteaftrek. Doel: hypotheekrente verlagen.

Raad: hypotheekrente vergelijken

 

Check de overgangsregeling als u een oldtimer heeft.

http://bit.ly/dfs489-overgangsregeling-oldtimers  en 

http://bit.ly/dfs490-classic-car_oldtimer 

 
 
Tarieven belastingheffing:
http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven
Sitemap Belastingdienst Nederland: http://bit.ly/dfs456-Sitemap-Belastingdienst-Nederland 
 
 

**********************************************************

 

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Beantwoorde vragen

Oplossingen